Belspo

Het EU-voorzitterschap dat België in de eerste helft van 2024 zal bekleden, biedt een buitenkans om de standpunten van ons land te verdedigen en op de Europese agenda te wegen. BELSPO (Federaal Wetenschapsbeleid) wil dan ook van deze gelegenheid gebruikmaken om invloed uit te oefenen op onderzoek en innovatie in de EU. Daarom is het op zoek naar personeelsleden die gepassioneerd zijn door Europese aangelegenheden en die bereid zijn het wetenschapsbeleid te ondersteunen bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het Belgische voorzitterschap.

Word je in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap graag een van onze medewerkers?

België neemt van januari tot juni 2024 voor de dertiende maal in zijn geschiedenis het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Unie. In die zes maanden krijgt ons land een unieke kans om thema’s die ons na aan het hart liggen hoog op de Europese agenda te plaatsen, maar ook om een aantal dossiers te beïnvloeden waarover nu volop wordt onderhandeld.

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 zal BELSPO van het wetenschapsbeleid een centraal discussiepunt maken en vele officiële aan het voorzitterschap gelinkte vergaderingen leiden. Hierbij worden projecten en acties van strategische beleidscellen ondersteund of events georganiseerd (conferenties, informele bijeenkomsten enz.) in het kader van onze onderzoeksprogramma’s, onderzoeksinfrastructuren, ons ruimtevaartonderzoek en de toepassingen ervan. Terzelfder tijd worden ook schijnwerpers gericht op onze federale musea en wetenschappelijke instellingen. Belspo gaat ook de kerndossiers van de huidige Europese Commissie verder uitwerken en met concrete voorstellen trachten invloed te hebben op de agenda van de nieuwe Commissie.

In het licht van al die uitdagingen is BELSPO, als departement dat Europees en internationaal een belangrijke rol speelt, actief op zoek naar ambitieuze en talentvolle mensen om BELSPO te helpen zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen tijdens het voorzitterschap. Je wordt als nieuw teamlid ingezet om diverse motiverende opdrachten uit te voeren of zelfs te coördineren. Je betrokkenheid in de hoogste besluitvormingsorganen van de EU is ongetwijfeld een meerwaarde voor je verdere loopbaan.

Je weet waar de EU voor staat en haar doelstellingen en waarden kunnen je overtuigen? Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en nieuwe uitdagingen aan te gaan en je bent bereid snel te leren? Je komt dan zonder twijfel in aanmerking om ons team te versterken, met de bedoeling onze projecten te ondersteunen en ons bij te staan tijdens de gehele voorbereiding en het verloop van dat voorzitterschap.

Daarom zijn wij op zoek naar de volgende profielen:

  • Communicatieverantwoordelijken
  • Opdrachthouders
  • Juristen
  • Vertalers
  • Administratief deskundigen

Na afloop van je arbeidsovereenkomst met BELSPO zul je in een drietalig Europees kader (NL, FR, EN) hebben gewerkt en inzicht hebben in internationale relaties, een grondige kennis hebben verworven van hoe het wetenschapsbeleid in België en in Europa is georganiseerd en praktische competenties hebben verworven inzake projectmanagement. Met al die opgedane kennis die je te gelde kunt maken in verschillende sectoren, zul je goed toegerust zijn voor je verdere loopbaan: grijp die kans aan om tot dat unieke project bij te dragen!

Voor meer informatie over ons, zie onze website.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures