FAVV

De opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

In het kader van het Europees voorzitterschap zal het FAVV zelf tal van formele en informele Europese overlegplatformen voorzitten maar anderzijds ook ondersteuning bieden aan de minister van landbouw en zijn beleidscel wat de betreft de materie(s) waarvoor het FAVV bevoegd is.

Het FAVV zoekt dan ook gemotiveerde medewerkers die bereid zijn om in internationale context contacten te leggen, te communiceren en te organiseren in nauw overleg met de beleidscel van de minister en verschillende Europese instellingen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures