FOD Binnenlandse zaken

De FOD Binnenlandse zaken werkt aan een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Om dat te realiseren, wordt voorbij de landsgrenzen gekeken. Zo neemt de FOD actief deel aan de ontwikkeling van wetgeving, coördinatiemechanismen en acties op Europees niveau. Daarnaast ligt de internationale focus op de preventie en bestrijding van terrorisme en hybride dreigingen, en het beheer van migratie en natuurrampen. Tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024 zal dan ook op al deze domeinen ingezet worden.

Om van dit voorzitterschap een succes te maken, wordt vooral gezocht naar kandidaten met een masterdiploma en interesse in internationale relaties. Verder is er nood aan bachelors en masters met interesse in projectbeheer of logistieke en budgettaire ondersteuning.

Profiteer van deze unieke kans om (internationale) contacten te leggen en kennis op te doen binnen specifieke domeinen! Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures