FOD BOSA

Vanuit de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) zullen voor het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024 dossiers worden opgevolgd binnen de domeinen waar de organisatie bevoegd voor is, met name digitalisering, begroting en boekhouding, personeelsbeleid en overheidsopdrachten.

Concreet bereidt de FOD BOSA deze dossiers voor zodat ze binnen themagebonden werkgroepen besproken kunnen worden, net zoals bij vergaderingen waar ministers, hoge ambtenaren en deskundigen elkaar treffen. De FOD staat ook in voor de organisatie van meer informele evenementen en is betrokken bij de uitvoering van studies en analyses.

Om van al dit voorbereidend werk een succes te maken, is uitwisseling met andere overheidsdiensten binnen Europa van cruciaal belang. Zo kunnen goede praktijken gedeeld worden, wat toelaat om overheden klaar te stomen voor de toekomst. Dankzij deze internationale oriƫntatie krijg je als medewerker van de FOD BOSA dus ook de kans om contacten te leggen met-ambtenaren uit heel Europa.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures