FOD Mobiliteit en Vervoer

Ons land én jezelf in beweging brengen, is werken voor FOD Mobiliteit en Vervoer.

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer. We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit.

  Als je de rangen van de FOD Mobiliteit versterkt ter gelegenheid van het Belgische EU-voorzitterschap krijg je de kans om de wereld van de Europese regelgeving te ontdekken, mee te werken aan grote Europese mobiliteitsprojecten, een groot netwerk uit te bouwen en belangrijke uitdagingen voor de toekomst van het vervoer aan te gaan!

We zijn op zoek naar deskundigen van allerlei slag, juristen en administratieve ondersteuning. Zo kan je bijdragen aan de digitalisering van transportdocumenten, een duurzamer en energie-efficiënter wegvervoer of een klimaatneutrale scheepvaart. Of help er een bruisend voorzitterschap van te maken, door mee de juiste mensen aan te werven, de communicatie te verzorgen of evenementen te organiseren. Met jouw hulp worden deze uitdagingen een succes!

Concreet kan je bij ons bijvoorbeeld:

  • je steentje bijdragen aan het digitaliseren van de transportdocumenten: de laatste jaren is een revolutie aan de gang in de sector van het wegvervoer. België heeft de afgelopen jaren een pioniersrol gespeeld op dit vlak, zowel nationaal als op niveau van de Benelux. Vanaf 2025 verplicht de eFTI-verordening Europese lidstaten om bepaalde documenten in elektronische vorm te aanvaarden. Kom meewerken aan de implementatie van deze digitalisering en help mee vorm geven aan de toekomst van het wegvervoer! 
  • bijdragen tot een duurzamer en energie-efficiënter wegvervoer als onderdeel van de Europese Green Deal. België is op de Europese scène actief betrokken bij de geleidelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door nieuwe voertuigen. Kom ons helpen om meer klimaat- en milieuvriendelijke voertuignormen vast te leggen! 
  • werken aan een duurzaam model voor de auto. De toekomst van de auto is duurzaam, veilig en verbonden. Wij willen dat de auto meer respect toont voor de zwakkere weggebruikers, dat er interactie is met andere voertuigen en met de infrastructuur en dat de inzittenden worden beschermd. De auto van de toekomst zal zichzelf ook moeten beschermen tegen cyberaanvallen in een wereld die steeds meer verbonden is. 
  • helpen om internationale contacten te leggen en koers te zetten naar een klimaatneutrale scheepvaart. Sta op de eerste rij bij internationale ontwikkelingen op het vlak van alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart.  
  • bijdragen tot een groter aandeel van het spoorvervoer voor reizigers en goederen en aldus onze ecologische voetafdruk verkleinen. Word lid van het team dat de werkzaamheden van de Europese Raad zal coördineren om samen te werken aan een Europees beleid dat nachttreinen aanmoedigt, bijdraagt tot een grotere efficiëntie van het spoorvervoer door digitalisering, de vereenvoudiging van de regels en de invoering van echte interoperabiliteit. En dit alles met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal voor minder uitstoot en een gezonder milieu.
  • onze teams een hand toesteken bij het bruisende gebeuren van dit presidentschap! Ze zullen er alles aan doen om de beste evenementen te organiseren, duidelijk en pittig te communiceren en het juiste talent aan te werven.      

Als kers op de taart werk je te Brussel in een gastvrije omgeving en omringd door gemotiveerde en enthousiaste collega’s. Jouw hulp zal van onschatbare waarde zijn om van deze dynamische projecten een succes van te maken!

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures