FOD Sociale Zekerheid

Opleiding in een aantal domeinen die overal op de arbeidsmarkt waardevol zijn (drietalige omgeving, projectbeheer), beroepservaring in het hart van de Europese instellingen, een job die zin heeft (de sociale zekerheid verdedigen) en profiteren van een kader en arbeidsvoorwaarden die uniek zijn onder de FOD's - dat is hoe de FOD Sociale Zekerheid het verschil maakt!

Sociale zekerheid is een van onze grootste schatten. Het is gebaseerd op solidariteit, voorkomt armoede en helpt ervoor te zorgen dat iedereen in waardigheid kan leven. Werken bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid betekent een van de radertjes worden in de werking, de bescherming en de ontwikkeling ervan.

Een waardevol radertje in een organisatie die unieke arbeidsvoorwaarden biedt onder andere FOD's. Waarden die dagelijks worden toegepast, zoals: autonomie en vertrouwen (werken aan doelstellingen - vrijheid bij de organisatie van de eigen dagen), uitdaging, verantwoordelijkheid zonder het respect te vergeten voor het evenwicht in het leven, dat de kracht is van de federale besturen (telewerk, veel mogelijke vrije dagen, enz.).

Onze rol tijdens het Belgische EU-voorzitterschap

Concreet zal de FOD Sociale Zekerheid tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 sociale zaken en sociale bescherming in het middelpunt van de debatten plaatsen door talrijke officiële vergaderingen in verband met het voorzitterschap te leiden, door de strategische en politieke cellen in hun projecten/acties te ondersteunen of door evenementen te organiseren (conferenties, informele vergaderingen, enz.). U zult deze diverse en uitdagende taken ondersteunen en zelfs coördineren. Verschillende opleidingen (projectbeheer, inhoud over de werking van de Europese Unie, talen, enz.) zullen u worden aangeboden naargelang van uw wensen en opdrachten en zullen u in staat stellen snel greep te krijgen op het onderwerp door het beste van uzelf te ontwikkelen.

Aan het eind van uw contract zult u in een drietalige omgeving (EN, FR, NL) zijn opgeleid in de context van de Europese Unie en de internationale betrekkingen, zult u een grondige kennis hebben ontwikkeld van de werking van de Belgische en Europese sociale zekerheid en zult u praktische vaardigheden hebben verworven op het gebied van projectbeheer. Met deze vaardigheden, die in vele sectoren kunnen worden gebruikt, zult u goed toegerust zijn voor de rest van uw carrière.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures