De verschillende taaltesten

Hieronder vind je een overzicht van alle taaltesten die FOD BOSA organiseert. Je kan hierin zien hoeveel modules ze bevatten en hun respectievelijke moeilijkheidsgraad volgens het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

Onder het overzicht van de verschillende taaltesten, die de naam krijgen van het artikel op grond waarvan ze georganiseerd worden, kan je lezen wat de rol van het ERK precies is en wat de verschillende niveaus precies betekenen.

We geven ook mee hoeveel je moet behalen per module om te slagen en het bedrag van de maandelijkse federale tweetaligheidspremie. Voor niet-federale premies, verwijzen we je door naar de werkgever in kwestie. In de laatste kolom zie je in welke situatie deze test vereist kan worden. Als je twijfels hebt over welke taaltest je best aflegt, kan onze vragenlijst je helpen. Voor meer informatie over een bepaalde taaltest, klik je door naar de detailpagina van het artikel.

Het behalen van bepaalde certificaten kan een vrijstelling opleveren. Wil je weten of je hier recht op hebt? Klik dan hier.

De taaltesten die in het Duits beschikbaar zijn, zijn aangeduid met een asterisk *

Bestuurszaken

Artikel

Luisteren

Lezen

Spreken (gesprek)

Spreken (presen-tatie)

Schrijven

Slagen

Federale  premie (euro/ maand)

Kan vereist zijn voor

 

 

Artikel 7  niveau 4

B1

-

-

 

 

 

 

 

 

7/10

 

-

Overheid: solliciteren in een andere taal dan de taal van je diploma (4 en 3/D: lager secundair of geen diploma, 2/C: hoger secundair, 2+/B: bachelor, 1/A: master)

Artikel niveau 7  3/D

B1

-

75

Artikel 7  niveau 2/C

B2

B1

80

Artikel 7 niveau   2+/B

C1

B2

110

Artikel 7  niveau 1/A

C1

110

Artikel 8

B1

-

-

-

 

5/10

20

Niet-federale overheid: benoeming > Brusselse lokale overheidsdienst

Artikel 9§2 elementaire kennis

B1

-

-

50

Niet-federale overheid: benoeming > lokale overheidsdienst gemeentes met taalfaciliteiten

Artikel 9§2 voldoende kennis

C1

B2

B2

6/10

110

Niet-federale overheid: benoeming > lokale overheidsdienst gemeentes met taalfaciliteiten

Artikel 10

B1

-

B1

-

-

5/10

40

Federale overheid: benoeming uitvoeringsdienst buiten Brussel-Hoofdstad en regelmatig contact met arbeiders OF  niet-federale overheid: benoeming > Brusselse lokale overheidsdienst contact met publiek

Artikel 11

-

C1

-

-

B2

 

 

 

 

 

 

 

 

6/10

 

60

Niet-federale overheid: benoeming > Brusselse lokale overheidsdienst

Artikel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Federale overheid: benoeming > opgenomen worden in tweetalig kader of als tweetalig adjunct

Artikel 13

Federale overheid: benoeming > aan het hoofd van een uitvoeringsdienst buiten Brussel-Hoofdstad

Artikel 14 eerste lid

 

5/10

90

Federale overheid: benoeming > werken in het buitenland voor  FOD Buitenlandse Zaken > leidinggevende

Artikel 14 tweede lid

B1

-

-

50

Federale overheid: benoeming > werken in het buitenland voor  FOD Buitenlandse Zaken > Geen leidinggevende

Artikel 9§1 elementaire kennis

Door een beslissing van de Raad van State van 24 januari 2012 werd het artikel 9§1 geannuleerd. Deze testen (zowel elementaire kennis als voldoende kennis) worden dus niet meer georganiseerd.
De certificaten voor de taaltesten 9§1 blijven geldig en de taalpremies worden verder uitbetaald. 

40

 

Artikel 9§1 voldoende  kennis

60

 

Artikel 10bis

- C1 Specifiek mondeling B2 - 6/10   Federale overheid: ambtenaren van een andere taalrol kunnen evalueren als verantwoordelijke van een team in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten)

Artikel 11bis

- - Specifiek mondeling syllabus (kennis) - 7/10   Federale overheid: verzekeren van de eenheid in de rechtspraak in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten)

 

De afkortingen die de moeilijkheidsgraad in de tabel hierboven aangeven, zijn ontleend aan het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (het ERK).

Hierin worden er 6 categorieën taalniveaus onderscheiden: A1, A2, B1, B2, C1, C2, waarbij A1 het gemakkelijkste niveau is en C2 het moeilijkste. FOD BOSA organiseert geen testen op A1-, A2- en C2-niveau. Een korte samenvatting van wat het ERK onder de door FOD BOSA geteste niveaus B1, B2 en C1 verstaat, vind je hieronder. 

 

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

 Bron : Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen; Raad van Europa (Vertaling van de Nederlandse Taalunie)

 

Er zijn enkele taaltesten specifiek bedoeld voor magistraten en gerechtspersoneel. Deze testen worden slechts een beperkt aantal keer per jaar georganiseerd. De organisatie ervan wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad.

 

Gerechtszaken

Artikel 4 gerechtspersoneel

Artikel 5 Magistraat

Artikel 6 Magistraat

 

Artikel 5 gerechtspersoneel

Artikel 6 gerechtspersoneel

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures