Artikel 11 bis (eenheid in de rechtspraak)

Voor dit taalcertificaat moet je één module afleggen, namelijk een mondelinge test die je actieve kennis van een specifieke syllabus meet. FOD BOSA nodigt je hiervoor één keer uit.

De wet bepaalt dat iedereen die deze test artikel 11 bis moet afleggen, ook de test artikel 10 bis moet afleggen. Hij bepaalt eveneens dat je eerst voor artikel 11 bis moet slagen voor je de andere test kan afleggen. Het is noodzakelijk de certificaten in de juiste volgorde te behalen voor een carrière als mandaathouder.

Het correcte verloop is jouw individuele verantwoordelijkheid en die van je P&O-dienst. Ga vooraf langs bij je P&O-dienst om te weten welke test(s) je in jouw situatie moet afleggen en met welke test je moet beginnen.

Module

Sessie

Duur

Test

Geslaagd

Voorbereiding

Mondeling (zonder voorbereiding)

1

20 min.

Voor een jury

7/10

Specifieke syllabus en handleiding (NL)

Feedbackrapport (Nederlandstalige kandidaat)

Specifieke syllabus en handleiding (FR)

Feedbackrapport (Franstalige kandidaat)

Waaruit bestaat deze test?

Deze test bestaat uit een mondelinge kennistest van de administratieve en juridische woordenschat uit deze syllabus.

Tweetaligheidspremie:

  • Dit artikel levert geen tweetaligheidspremie op.

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie:

  • Ik heb een mandaathouders- of een ambtenarenfunctie uit een van de volgende categorieën in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten): voorzitter; voorzitter van het directiecomité; houder van een managementfunctie -1; functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; voor zover hij evaluator is, de ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst; of een andere functie aangewezen bij een specifiek koninklijk besluit. In al deze gevallen moet je zowel artikel 10 bis als artikel 11 bis behalen en eerst voor de test 11 bis slagen;
  • Ik wil solliciteren voor een van de mandaathouders- of ambtenarenfuncties vermeld in het voorgaande punt. Als je voor een van deze functies wil solliciteren, contacteer dan topteam@selor.be om na te gaan welk(e) taalcertificaat/taalcertificaten vereist is/zijn om een functie uit te oefenen die verbonden is aan de selectie waar je interesse voor hebt

Inschrijving

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je account en kies:

  • bestuurszaken;
  • de taal van je diploma;
  • de taal waarin je getest wil worden. Deze test is bedoeld voor bepaalde federale werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken. Hij bestaat dus enkel voor het Frans en het Nederlands;
  • 'artikel 11 bis'

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures