Artikel 7 niveau 1/A

Voor dit taalcertificaat moet je 4 modules afleggen (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en Selor nodigt je hiervoor 3 keer uit. 

Module

Sessie

Duur

Test

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

1 uur

Pc

C1: Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/10

 

Het online taaloefenpakket (Demotest C1 Lire FR) (Demotest C1 Lezen NL). Op je taaltest krijg je vragen van het niveau 'Moeilijk'.

Lezen

1

1 uur

Pc

C1: Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

 

Spreken:  gesprek

2

12 min (presentatie en gesprek)

Voor een jury

C1: Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van een feedbackrapport (pdf NL) (pdf FR)

 

Spreken: presentatie

2

 

 

C1: Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven van complexe onderwerpen en daarbij subthema’s integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie

Schrijven 

3

3 uur

Pc verbeterd door de jury

C1: Ik kan me in een duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van een feedbackrapport (pdf NL) (pdf FR)

 

 

Tweetaligheidspremie

  • federale overheid: 110 euro per maand;
  • werk je niet bij de federale overheid: bekijk met je personeelsdienst of er een premie verbonden is aan dit artikel. 

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie

  • Ik ben al ambtenaar of ik wil werken bij de federale of een andere overheid, waarbij ik wil aangenomen worden in een andere landstaal dan de taal van mijn diploma (master, licentiaat, doctor).

Inschrijven

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je account en kies:

  • bestuurszaken;
  • de taal van je diploma;
  • de taal waarin je getest wil worden;
  • artikel 7;
  • 1/A bij 'opleidingsniveau'

Schrijf je nu in

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures