Artikel 7 niveau 2/C

Voor dit taalcertificaat moet je 4 modules afleggen (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en Selor nodigt je hiervoor 3 keer uit. 

Module

Sessie

Duur

 

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

1 uur

Pc

B2: Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/10

 

Het online taaloefenpakket (Demotest B1 Lire FR) (Demotest B1 Lezen NL). Op je taaltest krijg je vragen van het niveau 'Moeilijk'.

Lezen

1

1 uur

Pc

B2: Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Spreken:  gesprek

2

12 min (presentatie en gesprek)

Voor een jury

B2: Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van een feedbackrapport  (pdf NL) (pdf FR)

 

Spreken: presentatie

2

 

 

B2: Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven 

3

3 uur

Pc verbeterd door de jury

B1: Ik kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van een feedbackrapport (pdf NL) (pdf FR)

 

Tweetaligheidspremie

  • federale overheid: 80 euro per maand;
  • werk je niet bij de federale overheid: bekijk met je personeelsdienst of er een premie verbonden is aan dit artikel. 

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie

  • Ik ben al ambtenaar of ik wil werken bij de federale of een andere overheid, waarbij ik wil aangenomen worden in een andere landstaal dan de taal van mijn diploma (hoger secundair onderwijs).

Inschrijven:

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je account en kies:

  • bestuurszaken;
  • de taal van je diploma;
  • de taal waarin je getest wil worden;
  • artikel 7;
  • 2/C bij 'opleidingsniveau'

Schrijf je nu in

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966. 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures