Top Skills

Top Skills is de jaarlijkse campagne van het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning met als doel toekomstige managers aan te zetten om bij de federale overheid te solliciteren voor topmanagementfuncties en een managementloopbaan uit te bouwen.

Top Skills wil concrete en inspirerende manieren aanreiken om leidinggevend talent in de federale overheid en daarbuiten te informeren en te motiveren, ongeacht hun genderidentiteit (vrouw/man/andere). 

Infosessie 

Het programma van de online-infosessie varieert van jaar tot jaar en omvat dit jaar de volgende elementen:

  • Tussenkomst van Petra De Sutter, Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (onder voorbehoud)
  • loopbaanmogelijkheden in de federale overheid
  • bewustmaking van de genderdimensie in loopbaantrajecten
  • informatie over de selectieprocedure voor mandatarissen
  • getuigenissen van mandatarissen en Q&A met het publiek. 

Is dit iets voor mij?

Ben je eerstelijns- of middle manager? Ben je al federaal ambtenaar of werk je elders maar overweeg je te solliciteren voor een topmanagementfunctie op federaal niveau? Dan is Top Skills iets voor jou! 

Geïnteresseerd ?

De laatste sessie van Top Skills vond plaats op 26 april (FR) en 3 mei (NL). Vind hier het verslag van deze editie.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de volgende editie van Top Skills? Stuur een mail naar topskills@bosa.fgov.be.

Contact

Vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar topskills@bosa.fgov.be.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures