De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) publiceert haar tweede evaluatieverslag voor het jaar 2010.

Deze commissie heeft als doel toe te zien op de toepassing van de 3%-doelstelling m.b.t. de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de federale organisaties te begeleiden met het oog op het bereiken van deze doelstelling.

De Commissie maakt vaststellingen en analyses op na de gegevensinzameling die de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) bij de verschillende federale organisaties uitvoerde.Er is een stijging van de tewerkstellingsgraad van personen die erkend zijn als personen met een handicap: in 2010 was dit 1,28%, terwijl dit in 2009 nog maar 0,9% was. Deze positieve evolutie toont de inspanningen die de federale organisaties hebben geleverd om het 3%-quotum  te bereiken.

Meer info