Het informatiemagazine voor de federale ambtenaren heeft een nieuwe look.

De ambtenaren krijgen dit magazine 6 keer per jaar. Het papieren magazine is een light-versie, meer info kunnen ze online ontdekken. Er zijn ook heel wat ambtenaren die aangaven dat de online-versie voor hen volstaat.

 

Ontdek de nieuwe Fedra.