Je hebt binnenkort een sollicitatiegesprek bij Selor? Lees dan zeker aandachtig verder, en bekijk ook zeker de video om een zicht te hebben op hoe een sollicitatiegesprek bij Selor verloopt. Bij Selor maken we tijdens sollicitatiegesprekken gebruik van de STAR-methode. Daarmee meten we of je over de competenties beschikt die je nodig hebt voor een welbepaalde job.

Wat?

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Een gesprek volgens de STAR-methode begint met de vraag naar een concrete beschrijving van een situatie uit je verleden waarin je gebruik maakte van een bepaalde vaardigheid. Het is de bedoeling dat je de omstandigheden schetst, en de personen vermeldt die erbij betrokken waren.

Daarna peilen we naar wat jouw taak, functie of rol in die situatie precies was. Vervolgens bespreken we de actie die je hebt ondernomen om de situatie aan te pakken en natuurlijk willen we ook weten hoe alles afliep, het resultaat.

Waarom?

"Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag". Dat is de kerngedachte achter de STAR-methode. Als we bijvoorbeeld kandidaten selecteren voor een job die veel stress met zich meebrengt, willen we een kandidaat die goed met stress kan omgaan, en dat ook kan aantonen met voorbeelden uit het verleden. Tijdens het sollicitatiegesprek moeten wij immers je vaardigheden en persoonlijkheid goed kunnen inschatten, zodat we zeker zijn of je al dan niet geschikt bent voor de job.

De STAR-methode geeft het sollicitatiegesprek een duidelijke structuur, en het helpt ons ook om objectief te blijven, en de focus op gedrag te houden.

Hoe?

Je kan je natuurlijk het beste goed voorbereiden. Bekijk op voorhand goed welke vaardigheden en kwaliteiten gevraagd zijn voor de job waar je voor solliciteert, en probeer voorbeelden uit je werkverleden te zoeken die die vaardigheden en kwaliteiten bewijzen.

Als je nog geen werkervaring hebt, kan je putten uit je ervaring in andere activiteiten die verantwoordelijkheden vroegen, zoals je opleiding, een studentenvereniging of een jeugdbeweging.

Tips

  • Informeer je goed over de job en de organisatie waar je voor solliciteert. Bereid een aantal vragen voor die je zelf wilt stellen
  • Lees je online cv grondig na, zodat je gericht kan antwoorden
  • Wees concreet. Geef geen vage antwoorden
  • Wees eerlijk in wat je kan, wat je wil, wie je bent. Bluf niet, leugens worden gauw ontdekt
  • Wees niet bang voor stiltes. Je kan gerust een moment nadenken voor je antwoordt op een vraag
  • Vraag om verduidelijking of extra uitleg als je de vraag niet begrijpt