Het Handilab-onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven stelt een groot armoederisico vast bij personen met een handicap. Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Wetenschapsbeleid. Voor het onderzoek werden 1.118 mensen tussen 21 en 65 jaar die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming krijgen van de federale overheid ondervraagd. Uit de resultaten is gebleken dat 39% van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. (bron: Fedra) (15/01/2013)

Lees het volledige artikel op de website van Fedra.

strijdentegearmoedevanpersonenmethandicap
Afbeelding Fedra