daandeygers
Naam: Daan Deygers
Leeftijd: 28 jaar
Beroep: Dossiebeheerder
Diploma: hoger secundair onderwijs (Techniek-Wetenschappen)
Burgerlijke staat: gehuwd
Netto salaris: 1410 euro
Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, fietsvergoeding, tegemoetkoming in bepaalde studiekosten & kosten van vakanties/schoolreizen van de kinderen
Wat is je functie ?

Ik ben dossierbeheerder bij het gewestelijk kantoor Gent van de Rijksdienst voor Pensioenen. Dat houdt in dat we alle pensioenaanvragen en aanvragen voor een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) behandelen van mensen die hun hoofdverblijfplaats hebben in Oost-Vlaanderen. Concreet betekent dit dat we alle nodige informatie opvragen bij de betrokkenen en de officiële instanties, waarna er op basis van alle gegevens een beslissing wordt genomen. De uitbetaling en verdere opvolging van het dossier wordt door de diensten in Brussel verzorgd.

Ben je tevreden over je werk ?

Momenteel ben ik zeker tevreden. Het zelfstandig karakter van de job, de verantwoordelijkheid die ik krijg en de diversiteit van het werk zorgen daarvoor. Ieder dossier is anders, waardoor ik nooit het gevoel krijg steeds hetzelfde werk te doen. De pensioenwetgeving is zeer complex. Zeker met de huidige pensioenhervormingen is het niet altijd even evident om door het bos de bomen te zien. Maar het is een uitdaging, en dat maakt dit werk zo interessant.

Ben je tevreden met je loon?

Zeker, gezien de aard van mijn diploma en het werk dat er van mij verwacht wordt. Ik heb hiervoor een paar jaar in de privésector gewerkt en mijn huidige loon komt toch aardig in de buurt. Als je er rekening mee houdt dat er een automatische loonevolutie gehanteerd wordt, dan mag ik zeker niet klagen.

Wat was een mogelijke andere job voor je geweest?

Voor mij zou dit in de chemische sector geweest zijn, als laborant bij een biotechnologisch bedrijf. Dat was ook het plan bij aanvang van mijn hogere studies, maar door omstandigheden heb ik mijn diploma niet gehaald. Tijdens die paar jaren in de privésector merkte ik dat het niet zo eenvoudig was om je op te werken zonder diploma, waarna ik een carrièreswitch heb gemaakt en bij de overheid ben terechtgekomen.

Wat spreekt je aan in het werken bij de overheid?

Mijn beide ouders zijn ambtenaar, dus ik denk dat ik onbewust altijd wel affiniteit met de overheid heb gehad. De jobzekerheid is natuurlijk een groot pluspunt. Grasduinen in de wetgeving geeft mij, enigszins tot mijn eigen verbazing, heel wat voldoening. Natuurlijk is er ook nog het sociale aspect. Er is geen betere plaats om iets te kunnen betekenen voor andere mensen dan bij de overheid. De blijken van waardering die je soms krijgt, maken het compleet.

Wat zijn je prioriteiten in het kiezen of behouden van een job?
  1. De jobinhoud: Er moet voldoende uitdaging in mijn dagelijks werk zitten. Ik wil kunnen bijleren en nieuwe dingen ontdekken. De dag dat ik met grote tegenzin naar het werk vertrek, houdt het voor mij op.
  2. Zelfstandigheid: Mijn werk enigszins zelf kunnen indelen is belangrijk. Een job waarbij alles door iemand anders strak geregeld wordt, zou niks voor mij zijn.
  3. De collega's: Goede collega's zijn minstens even belangrijk als de vorige punten. Ze zorgen ervoor dat je opgewekt naar het werk kunt vertrekken en sleuren je erdoor als je een lastige dag hebt. Betere collega's kan ik me niet inbeelden.
  4. Het loon: eigenlijk wordt het loon pas belangrijk als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. Je moet natuurlijk je brood verdienen, maar loon komt absoluut niet op de eerste plaats.

BEN JIJ FEDERAAL AMBTENAAR, EN HEB JE ZIN OM TE GETUIGEN OVER JE LOON EN JOB? LAAT HET ONS WETEN VIA COMMUNICATION@SELOR.BE