Wat is er te vinden op de 'interne markt'? Veel ambtenaren zijn op de hoogte, maar lang niet iedereen.

Vast in dienst, maar niet vastgeroest

Ambtenaren heb je in 2 categorie├źn, namelijk statutairen en contractuelen. Hoe dat precies zit, lees je hier. Eigenlijk zijn statutairen vast in dienst voor de overheid, maar wat als ze van job willen veranderen? Natuurlijk kunnen ze promotie maken, maar wat als ze uitkijken naar iets volledig nieuws?

Nieuwe perspectieven

Voor die ambtenaren is er de 'interne markt'. Deze term is eigenlijk een verzamelnaam voor vacatures bij de federale overheid die openstaan voor statutaire ambtenaren. Omdat die toch al in dienst zijn van de overheid, is de procedure korter en kunnen zij op vrij korte termijn en vaak zonder proefperiode van job veranderen. Dat noemen we 'interne mobiliteit'.

Twee sporen

Federale ambtenaren kunnen aangeven dat ze openstaan voor een nieuwe job . Als ze zich via Mijn Selor inschrijven voor de jobmailings op maat, dan ontvangen ze van Selor alle vacatures voor de interne markt via e-mail. Andere mogelijkheid is natuurlijk dat ze zelf solliciteren voor een job die hen interesseert. Een handig overzicht van alle mogelijkheden vind je hier.

Bijzondere gevallen

Wie als ambtenaar niet voor de federale overheid werkt, maar bijvoorbeeld voor een gewest of gemeenschap, kan ook in aanmerking komen voor de interne markt. Voor deze zogenaamde 'interfederale markt' gelden wel een aantal specifieke regels.

Ook voor statutaire ambtenaren die werken voor autonome overheidsbedrijven (zoals bpost of Belgacom) is er een aparte regeling. Zij kunnen na een deelname aan vergelijkende selecties mogelijk bij een federale overheidsdienst aan de slag.

In de lift

De regering wil ambtenaren mobieler maken en inzetten daar waar ze nodig zijn. Daarom zijn in 2012 de mogelijkheden van de interne markt verder uitgebreid. Zo zijn er nu 'special federal forces' mogelijk: om competenties flexibel in te zetten, kunnen ambtenaren op tijdelijke basis hun expertise binnen een andere overheidsdienst aanbieden. Daarnaast kunnen overheidsdiensten via het interactieve platform van Selor competenties aanbieden of vragen aan andere overheidsdiensten.

Tip: Bij jobs zoeken op selor.be kan je makkelijk zoeken naar jobs voor de interne markt. Vink hiervoor de volgende optie aan in de rechterkolom: 'Jobs voorbehouden voor statutaire federale ambtenaren (interne markt)'.

Meer info: Solliciteren voor een andere job binnen de overheid (interne markt)

ionternemarktnieuwsZijn er nog termen uit de ambtenarenwereld die chinees lijken voor jou, en nog niet behandeld zijn in deze rubriek? Laat het ons weten via communication@selor.be .