De wet tot oprichting van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kende op 15 februari 2013 haar twintigste verjaardag. Wat heeft het Centrum de afgelopen jaren bereikt en wat brengt de toekomst?

Een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zou de doelstelling moeten hebben zichzelf overbodig te maken - net als politie en justitie. Niet realistisch, dus. Die 20 jaar leverde toch enkele mijlpalen op. "De eerste was de oprichting zelf", vindt huidig directeur Jozef De Witte. "Belgiƫ liep daarmee voor op een Europese richtlijn van 2000. Opvallend is dat het Centrum een openbare instelling is, met opdrachten bepaald door het Parlement, maar die het in alle onafhankelijkheid uitvoert."

Je kan het volledige artikel lezen op de website van Fedra.

centrumgelijkekansen