randstadawardOp donderdag 21 maart deelde Randstad voor de 13e keer zijn Award 'Beste Werkgever' uit. 14.000 mensen hebben hun mening gegeven over het werkgeversimago van bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers. De Luikse vliegtuigmotorenbouwer Techspace Aero wint de award (voor de derde keer al)  en volgt zo baggerbedrijf Deme op. Voor de tweede maal werd ook de publieke sector opgenomen in het onderzoek. Daar staan de FOD's - die vorig jaar op 1 troonden -  nu op een tweede plaats. De Vlaamse overheid is momenteel de meest populaire werkgever in de publieke sector.

Het onderzoek toont dat de publieke sector gemiddeld veel aantrekkelijker is dan de privé- sector. Bij een privébedrijf wil 1 op 4 van de respondenten graag tot zeer graag werken. Bij een publieke dienst is iets meer dan 1 op 3.

De publieke sector wint meestal van de privé-sector wat betreft de afzonderlijke bouwstenen van de 'employer brand'. Ze worden niet alleen beter gepercipieerd op het vlak van werkzekerheid en balans werk/privé, ook voor het loonpakket, de jobinhoud, de loopbaanmogelijkheden, de opleidingsmogelijkheden, de zorg voor milieu/maatschappij en de werksfeer scoort de publieke sector beter. Zelfs de financiële gezondheid van de overheid wordt hoger ingeschat. Alleen inzake kwaliteit van het management scoort de private sector hoger.

Als de publieke sector wordt ingeschaald als aparte sector (naast de 24 private sectoren) dan haalt de sector een 3e plaats, voorafgegaan door de farmasector (40%) en de media (37%).

De FOD's staan nu op 2 na de Vlaamse overheid en krijgen het FAVV, VMM, ONE, Kind & Gezin, de RSZ, Franse gemeenschap, RVP en het RIZIV achter zich.

De 9 FOD's die opgenomen zijn verhouden zich zo:

  1. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  2. FOD Binnenlandse Zaken
  3. FOD Justitie
  4. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  5. FOD Buitenlandse Zaken
  6. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  7. FOD Sociale Zekerheid
  8. FOD Financiën
  9. FOD Mobiliteit en Vervoer

Alle resultaten van het Randstad onderzoek vind je in het rapport.

Momenteel zijn 5 van deze FOD's ook genomineerd om verkozen te worden tot Employer of the Year, een initiatief van Vacature/Références in samenwerking met Vlerick Business School en Acerta. Daar wordt onderzocht of het externe werkgeversimago overeenstemt met het gevoerde HR-beleid. Momenteel kan je je stem uitbrengen in de categorie 'non-profit' en zo de FOD's een duwtje in de rug geven om kans te maken op de publieksprijs in hun categorie.

Meer over de wedstrijd 'Employer of the year'.