Extralegale voordelen zijn voor vele werknemers en ook ambtenaren een leuke kers op de taart. Sommige federale ambtenaren kunnen rekenen op een zogeheten 'haard- of standplaatstoelage'. Maar wat gaat er precies schuil achter deze vreemde termen?

Compensatie voor hogere huurprijs

Brussel is én was het administratieve centrum van ons land. Ook vlak na de eerste wereldoorlog werkten veel ambtenaren in de hoofdstad. Openbaar vervoer was minder uitgebouwd als nu, dus wonen in of rond Brussel lag voor de hand. Maar daar waren de huurprijzen hoger, en om die extra kosten te compenseren, kwam er in 1921 een premie. Ambtenaren met een gezin konden sindsdien rekenen op een 'haardtoelage'. Vrijgezellen hadden recht op de helft van dat bedrag, de 'standplaatstoelage'.

Premie voor laagste weddes

Vandaag bestaan die premies nog steeds, maar met een ander doel. Ambtenaren van wie het inkomen lager ligt dan een bepaalde drempel, ontvangen als extra een haard- of standplaatspremie. Die wordt maandelijks uitbetaald, samen met de wedde. Voor wie deeltijds werkt, wordt het bedrag evenredig verminderd.

Iedere maand een extraatje

Het precieze bedrag van deze premies hangt af van de gezinssituatie en van de brutowedde. Om in aanmerking te komen, mag je brutowedde niet hoger liggen dan zo'n 28.900 euro op jaarbasis. De haardtoelage bedraagt maximaal ongeveer 96 euro per maand, voor de standplaatspremie is dat zo'n 48 euro. De precieze bedragen, indexen en berekeningen vind je hier.

Tip: Heb je voor een job op Selor.be recht heb op een haard- of standplaatstoelage, dan staat dit vermeld bij de voordelen in de rubriek 'Aanbod' .

Zijn er nog termen uit de ambtenarenwereld die chinees lijken voor jou, en nog niet behandeld zijn in deze rubriek? Laat het ons weten via communication@selor.be .benefits