'New Way of Working', kortweg WOW, is de verzamelnaam voor een moderne aanpak waarbij organisatiegericht, taakgericht of netwerkgericht werken centraal staat. Telewerken zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, het maakt werknemers productiever en het is het minder belastend voor het milieu. Daarnaast kan de federale overheid zo ook haar huurfactuur verlagen.

Cijfers

Momenteel werkt 4,8 procent van de medewerkers van de federale overheidsdiensten minstens een halve dag in de week van thuis uit. Meer dan 60 procent van die telewerkers zijn vrouwen. Vlaanderen is duidelijk koploper: 55,5 procent van de telewerkers komt uit Vlaanderen, 31,3 procent uit Wallonië en Brussel bengelt onderaan met 12,8 procent. Meer dan de helft van de thuiswerkers hebben een niveau A, iets meer dan 15 procent heeft een niveau B.

Niet verwonderlijk is de FOD Informatie- en Communicatietechnologie de dienst waar relatief het meeste van thuis uit wordt gewerkt, met 22 op 35 werknemers of 62,86 procent. Daarna komt de FOD Personeel en Organisatie, met 253 op 493 werknemers (51,32%), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met 200 op 409 werknemers (48,90%) en de FOD Sociale Zekerheid, met 573 op 1.173 werknemers (48,85%). Medewerkers die ver wonen stappen sneller over op telewerken. De meeste telewerkers wonen op 60 à 74 km afstand van het werk.

Waarom telewerken?

Telewerken is de ideale arbeidsvorm om tegemoet te komen aan de noden van een onderneming en de behoeften van de werknemers. Af en toe thuis kunnen werken maakt de combinatie werk-gezin eenvoudiger. Je hebt immers controle over de indeling van je dag. Je hoeft niet meer in de file te gaan staan, wat zorgt voor flink wat tijdswinst, en het is minder belastend voor het leefmilieu. Telewerken bevordert bovendien de arbeidsmotivatie, en het zorgt voor een hogere levenskwaliteit.

Maar ook werkgevers varen wel bij meer flexibiliteit. Als een aantal werknemers geregeld thuiswerkt, is er minder kantoorruimte nodig. Ook de kosten voor woon-werk-verkeer liggen dan lager. Een flexibelere manier van werken zorgt ervoor dat de werkgever beter kan inspelen op veranderende arbeidssituaties. Thuiswerken resulteert in een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit bij de werknemers.

Valkuilen

Sommige werknemers vrezen dat ze het contact met hun collega's zullen verliezen. De kans op spontane ontmoetingen en netwerking ligt, als je geregeld van thuis uit werkt, een stuk lager. Je mag het belang van informele contacten op het werk niet onderschatten. Je bent nu eenmaal minder zichtbaar op kantoor, en misschien ook minder op de hoogte van wat er leeft binnen het bedrijf. Goeie communicatie met de thuiswerkers is daarom van fundamenteel belang.

Een telewerker moet zichzelf thuis een zekere vorm van discipline opleggen. Je moet kunnen duidelijk maken aan je omgeving dat je aan het werk bent, en je aandacht erbij houden. Dat engagement werkt aan beide kanten. Je werkgever mag ook geen ongelimiteerde en onverantwoorde flexibiliteit van je eisen. Thuiswerkers hebben al snel de neiging om meer en langer te werken, wat voor extra stress kan zorgen. De vervaging van de grens tussen het privéleven en het werk is een mes dat aan twee kanten snijdt.

Conclusie

Om succesvol te telewerken is het uiterst belangrijk dat beide partijen goeie afspraken maken, over je beschikbaarheid, over de terugbetaling van de kosten die je maakt om telewerk mogelijk te maken, over de doelstellingen die je moet halen... Ook met je gezin kan je best goeie afspraken maken. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je allerlei huishoudelijke taken aanpakt terwijl je eigenlijk aan dat dossier moet werken...

Belangrijk is dat telewerken van zowel de werkgever als de werknemer een mentaliteitswijziging vraagt. De klemtoon ligt bij thuiswerken op kwaliteitsvol werk leveren en doelstellingen halen, niet op de aanwezigheid. Dit is een omschakeling die niet bij iedereen vanzelf gaat.