De juiste kandidaten vinden voor jobs bij federale overheidsdiensten, dat is een van de belangrijkste taken voor Selor. Iedere maand gaat het al makkelijk over 500 vacatures, en 10.000 kandidaten die reageren. Om de selectieprocedures zo vlot mogelijk te laten verlopen, werken we met deelnemingsvoorwaarden. Die zorgen er ook voor dat Selor objectief kan nagaan of kandidaten wel of niet in aanmerking komen voor een job.

Een passend profiel

Vooraleer een job wordt aangekondigd op Selor.be, tekent een medewerker van Selor samen met de rekruterende dienst het geknipte profiel uit van de kandidaat. Samen bepalen ze over welke competenties kandidaten moeten beschikken. Maar daarnaast zijn er ook andere voorwaarden, zoals het behaalde diploma of relevante ervaring.

Het geknipte diploma

Een diploma is belangrijk omdat de studies van de kandidaat vaak rechtstreeks verband houden met de te vervullen functie. Een jurist moet bijvoorbeeld rechten hebben gestudeerd. Bovendien worden de diplomaniveaus (master, bachelor, diploma van secundair onderwijs …) vaak aan functieniveaus gekoppeld. Zo werft de federale overheid personeelsleden aan volgens vier niveaus (niveau A, B, C of D), en dat in functie van het diploma.

Ervaring troef

Voor sommige jobs is er geen ervaring nodig, maar vaak is een minimum aantal jaar ervaring vereist. De kans dat de juiste werknemer op de juiste plaats terecht komt, is groter als de kandidaat al ervaring heeft. Let wel, het gaat om ervaring die relevant is voor de job, niet gewoon om werkervaring. Handig ook: voor bepaalde jobs kan relevante ervaring een diploma vervangen. Hiervoor moet je slagen voor een proef en een zogeheten Instapkaart behalen.

Andere voorwaarden

Meer specifieke jobs vragen om bijkomende deelnemingsvoorwaarden. Zo kan het gebeuren dat je een blanco strafregister of een attest van goed gedrag en zeden moet kunnen voorleggen. Dat is bijvoorbeeld zo als je cipier wil worden. Verder heb je voor iedere job ook 'aanstellingsvoorwaarden'. Als je met succes bent geselecteerd, dan moet je aan deze voorwaarden voldoen voor je aan de slag kan. Voorbeelden : Belg zijn, over je de burgerlijke en politieke rechten genieten, in goede lichamelijke conditie verkeren ...

Tip: Bij een job op Selor.be staan alle deelnemingsvoorwaarden steeds vermeld in de rubriek 'Profiel'. Check dus voor je solliciteert eerst of je wel in aanmerking komt. De aanstellingsvoorwaarden vind je in de rubriek 'Aanbod'.

Tip: Solliciteren voor een job doe je via jouw persoonlijke pagina op Mijn Selor. Zorg ervoor dat je cv altijd up-to-date is en dat je jouw diploma('s) hebt opgeladen. Anders loop je het risico dat je niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.

Zijn er nog termen uit de ambtenarenwereld die chinees lijken voor jou, en nog niet behandeld zijn in deze rubriek? Laat het ons weten via communication@selor.be .