Gedurende enkele weken of maanden nieuwe horizonten verkennen. Aan de slag gaan bij een andere organisatie. Je kennis delen. Werken aan je ontwikkeling. En dan terugkeren naar je thuisbasis, verrijkt met nieuwe ervaringen. Onmogelijk, denk je, als je werkt bij de federale overheid? Toch niet. Maak kennis met Talent Avenue: een kersvers webplatform dat sinds kort talenten uitwisselt over de hele publieke sector heen.

Talent Avenue is pas gelanceerd wanneer we rond de tafel gaan zitten met Laurence VanhéeJean-Paul Gailly en Kurt Van Raemdonck. Laurence, Chief Happiness Officer bij de FOD Sociale Zekerheid en bezielster van het project, licht het opzet toe: "Talent Avenue is een webplatform dat overheidsmedewerkers de kans biedt om gedurende 6 tot 18 maanden een project uit te voeren bij een andere organisatie binnen de publieke sector. En dat in de meest brede zin: federaal, regionaal, gemeentelijk, provinciaal …"

Lees het volledige artikel op de website van Fedra.

talentavenue
Foto: Fedra