Jobtitels. Je moet ze situeren binnen een domein en dan koppelen aan een werkgever binnen een bepaalde sector. Zo kan je een verkoper (jobtitel) in sales (domein) zoeken voor een bedrijf in de bouw (-sector). Ik heb me altijd vragen gesteld over de manier waarop we dit in een overheidscontext toepassen.

Het is de overheid, die wil duidelijkheid scheppen. Eerst en vooral volgens het  diplomaniveau van de job. Je hebt niveau A, B, C en D. A staat voor master, B voor bachelor, C voor hoger secundair onderwijs en D voor lager secundair onderwijs of geen diplomavereisten. Binnen niveau A heb je dan vijf vakklassen, aangeduid met een cijfer: A1, A2, A3, A4 en A5. Binnen de niveaus B, C en D spreken we niet langer van klassen maar van graden. En in plaats van cijfers gebruiken we hier letters: A, F, T en I. Bij C en D heb je enkel A en T. Die A hier verwijst naar administratief, de T staat voor technisch, F voor Financieel en I voor ICT. Op niveau C ben je officieel assistent, op niveau D medewerker. "Attaché" is de officiële benaming voor een universitair binnen de federale overheid.

Lees het volledige artikel op de website van Fedra.

stef_blog_donquichoteendeoctopus
Foto: Fedra