Wie als federale ambtenaar aan de slag wil, passeert vroeg of laat bij Selor voor selectietesten. De situationele beoordelingstest (kortweg SJT) is een vaak gebruikte manier om na te gaan hoe jij in een bepaalde werksituatie zou reageren, en of die reactie op zijn plaats is.

Wat als?

Stel je een gebeurtenis op het werk voor. Jij vraagt bijvoorbeeld om een bijkomende opleiding, maar jouw chef vindt dat dit nu niet aan de orde is. Hoe reageer jij? Ga je in discussie? Laat je het gewoon zo? Doe je een tegenvoorstel? Je krijgt een aantal mogelijke reacties voorgeschoteld en jij geeft aan welke jou het beste lijkt.

Geen juiste antwoorden

In deze test bestaat er niet zoiets als één correct antwoord. Afhankelijk van de context is de ene reactie al beter dan de andere. Hoe gepaster een antwoord, hoe meer punten het oplevert in deze test. De bedoeling is om zo na te gaan of jij handelt en reageert op een manier die aansluit bij de job of het functieniveau waarvoor je solliciteert.

Inlevingsvermogen telt

De SJT test je competenties, niet je kennis. Je kan dus geen cursus leren om te slagen. Denk gewoon goed na en leef je zo goed mogelijk in in de voorgelegde situaties. Zo kan je met een heldere geest bepalen hoe jij zou reageren. Uit jouw antwoorden zal blijken of jij de gevraagde competenties in huis hebt.

Deel van een geheel

De SJT staat niet los, maar vormt een onderdeel van het screeningsproces van Selor. Wie solliciteert voor een job bij een federale overheidsdienst, doorloopt eerst een 'generieke' screening' (module 1).

modules_overview_nl

Daarin wordt gemeten of jij de competenties in huis hebt om een job van een welbepaald niveau uit te oefenen. Dat gebeurt met testen zoals deze SJT, maar ook met de bekende postbakoefening of vaardigheidstesten over abstract redeneren.

HIer kan je enkele voorbeeldvragen raadplegen die kunnen voorkomen in een SJT.

SJTnieuws