We hebben een samenwerkingsprotocol met zowel de VDAB als zijn Franstalige tegenhanger afgesloten om samen jobs bij de overheid beter te verspreiden. Vanaf nu informeren de consulenten in de werkwinkels van de VDAB en de 'maisons de l'emploi' van Forem de werkzoekenden over de vacatures bij de overheid en de selectieprocedures via Selor.

Krachten bundelen

Selor rekruteert en screent talent dat bij de overheid wil werken of werkt. Anderzijds behoort het tot de kernopdracht van de VDAB en Forem om de brug te slaan tussen de arbeidsmarkt en werkzoekenden, ongeacht de sector of het bedrijf. Het spreekt voor zich dat de VDAB en Forem deze opdracht ook voor de publieke sector invullen. Een logische stap dus dat de samenwerking werd versterkt voor een meer transparante arbeidsmarkt.

Via consulenten, online en jobbeurzen

Om de consulenten zo goed mogelijk te informeren, stelt Selor momenteel aan tal van VDAB- en Forem-medewerkers haar manier van werken voor. In de werkwinkels van de VDAB en de 'maisons de l'emploi' van Forem staan er ook pc's ter beschikking waarop werkzoekenden hun online dossier 'Mijn Selor' kunnen beheren. Bij vragen krijgen ze de nodige ondersteuning van de consulenten van VDAB en Forem. Selor zorgt er ook voor dat de jobs op selor.be, ook in de rubrieken met het jobaanbod op de VDAB en Forem-websites verschijnen. Verder zal Selor deelnemen aan de jobbeurzen die de VDAB en Forem organiseren.

Samenwerking versterken en uitbreiden

In een latere fase willen we deze samenwerking uitbreiden door gegevens uit te wisselen en door te werken aan een erkenning van de certificaten die zowel VDAB als Selor aflevert. Momenteel zijn er contacten met Actiris om een gelijkaardige samenwerking op te zetten.

Meer informatie?

Lees hier het persbericht.

Welke werkwinkels worden bezocht door Selor?

vdabforemactiris