Affiche _NLTe vaak zijn het stereotypes en vooroordelen die het aanwerven van medewerkers met een handicap in de weg staan. Net zoals personen met een handicap zelf ook met vooroordelen en twijfels zitten over hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom komt Selor met affiches en banners met daarop de positieve boodschap ‘HANDIKNAP!’ om zowel personen met een handicap als (potentiële) werkgevers te informeren over alle mogelijkheden.

Gelijke kansen bij selectie

brailleregelSelor zet al enkele jaren sterk in op gelijke kansen voor iedereen! Het principe dat hierbij centraal staat, is ‘inclusie’. Dit wil zeggen dat we geen aparte selectieprocedures organiseren, er zijn trouwens ook geen aparte functies. Voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte voorzien we wel ‘redelijke aanpassingen’. Bestaande selectieprocedures worden aangepast om het eventuele negatieve effect van een handicap, leerstoornis of ziekte te compenseren. En met succes, want uit onderzoek weten we dat de slaagpercentages voor personen met een handicap even hoog zijn als voor personen zonder handicap!

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Om personen met een handicap te stimuleren om werk te vinden, biedt de overheid verschillende maatregelen. Zo kan je bijvoorbeeld voorrang bij aanwerving vragen. Weet dat alle overheidsdiensten als doelstelling hebben dat minimaal 3% van hun personeel uit personen met een handicap bestaat. Is dat nog niet het geval, dan geven deze diensten bij nieuwe aanwervingen voorrang. En als je op je werkpost aanpassingen nodig hebt om je functie te kunnen uitvoeren, dan kan je dit aanvragen.

Handige brochures

Om je over al deze onderwerpen heel duidelijke en concrete informatie te geven (wat is het, wie heeft er recht op, hoe vraag je het aan, …), heeft Selor deze handige infofiches samengesteld:

  • Een handicap, leerstoornis of ziekte?
  • Redelijke aanpassingen aan de testen en selectieprocedures
  • Voorrang voor personen met een handicap bij aanwerving bij de Federale overheid
  • Arbeidspostaanpassingen binnen de federale overheid

Deze infofiches zijn beschikbaar als pdf- en als Word-bestand.

Een van de nieuwe instrumenten die Selor aanbiedt, is een belevingsspel. Dat bestaat uit diverse opdrachten, waarbij de spelers op een aangename manier meer te weten komen over de leefwereld van personen met een handicap. Het spel kan gratis worden gedownload.

Je kan ook het persbericht "Selor lanceert campagne voor personen met een handicap op de eerste Federale dag van de Diversiteit"  lezen.

Meer informatie over al deze onderwerpen en getuigenissen vind je  in de rubriek Personen met een handicap, leerstoornis of ziekte