Nog nooit solliciteerden zoveel kandidaten bij de federale overheid als in 2013. Het aantal sollicitaties liep vorig jaar op tot 172.420. Dat zijn er 60.000 meer dan in 2012.

De verklaring ligt voor een stuk in het soort vacatures dat vorig jaar werd uitgeschreven. Daar zaten er enkele tussen waarvoor veel mensen in aanmerking komen: administratief assistenten, calltakers, douaniers, chauffeurs en onthaalmedewerkers. Andere jobs die veel kandidaten lokten, waren cipiers voor de FOD Justitie en masters en bachelors voor de FOD Financiën.

Profielen die nauw aansluiten bij de bestaande vacatures

In 2013 waren 39% van de vacatures bij Selor voor masters en bachelors; 42% van de sollicitanten hadden zo’n diploma. De overige 61% van de jobaanbiedingen waren voor mensen met een diploma hoger of lager secundair onderwijs; voor 58% van de sollicitanten was dat hun hoogst behaalde diploma. De federale overheid trekt vooral aan bij jongeren: 62% is jonger dan 35 jaar. 1.149 sollicitanten vroegen aanpassingen aan de procedure of werkpost door hun handicap, ziekte of leerstoornis. En 10.008 sollicitanten gaven aan van allochtone origine te zijn. Sinds februari 2013 kan een sollicitant dit vrijwillig aanduiden in het cv in Mijn Selor.

Efficiëntere selectieprocedures

Sinds eind 2012 werkt Selor met een vernieuwd screeningsmodel voor de selectieprocedures voor de federale overheid. In een eerste fase leggen de kandidaten pc-testen af waar hun generieke competenties gemeten worden. Indien geslaagd, zijn de kandidaten vrijgesteld voor deze testen voor een periode van 3 jaar. In 2013 werden er tijdens de screening 35.501 vrijstellingen toegekend, wat een positief effect heeft op de efficiëntie en de duur van de selectieprocedures. 19.605 kandidaten slaagden niet op deze testen en kunnen gedurende een periode van  6 maanden niet solliciteren voor een federale job op hetzelfde niveau.

In 2013 gingen 2.768 nieuwe medewerkers aan de slag binnen de federale overheid. Dat zijn er 198 meer dan in 2012 (2.572). Ondanks die lichte stijging is het totaal aantal medewerkers bij de federale overheid gedaald van 70.593 in 2012 tot 69.359 eind vorig jaar.

Download hier het volledige rapport 2013.