De taaltesten van Selor, en de certificaten voor wie slaagt, vormen een begrip in België. Deze testen zijn gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen en gelden als een duidelijke waardemeter van taalcompetenties. Diezelfde procedure is nu gebruikt om samen met experts ook een certificatie voor gebarentaal te ontwikkelen, en dat zowel voor de Vlaamse GebarenTaal (VGT) als de Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB). Dit is een uniek gegeven, waardoor het voor het eerst mogelijk is om in België een certificaat voor gebarentaal te behalen.

Meer waardering voor gebarentaal

Het doel van deze certificaten is om de competenties op vlak van gebarentaal beter in de verf te zetten bij de werkgevers en om gebarentaal meer onder de aandacht te brengen. Voor wie gebarentaal heeft geleerd en slaagt voor de test, is een certificaat een mooie erkenning voor de geleverde inspanningen. Tot slot zijn deze certificaten zowel binnen de overheid als in de privésector een goed instrument om de dienstverlening aan doven en slechthorenden te verbeteren.

Unieke testprocedure

Het is dankzij de Steun van de Nationale Loterij dat Selor dit project van certificaten voor gebarentaal kon ontwikkelen. Wie zo’n certificaat wil behalen, verschijnt voor een jury om een test af te leggen. De dialoog tussen de kandidaat en de jury dient als basis voor de evaluatie en wordt ook gefilmd om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Achteraf verneemt de kandidaat hoe de experts zijn prestatie beoordeeld hebben en of hij al dan niet een certificaat behaalt. Bijzonder is ook dat het mogelijk is om van de jury feedback te krijgen via een film in gebarentaal.

Praktische info voor eerste testen gebarentaal

Om de nieuwe taaltesten voor gebarentaal in de verf te zetten, organiseert Selor twee testsessies in Brussel: op 22 mei voor VGT, op 20 mei een voor LSFB. Wie interesse heeft, kan zich tot 16 mei inschrijven. Per taal kunnen 12 kandidaten gratis aan de taaltest voor gebarentaal kunnen deelnemen. Inschrijven doe je als volgt:

  • Zorg dat je over een Mijn Selor-account (jouw persoonlijke profielpagina bij Selor) beschikt. Als je nog geen Mijn Selor hebt aangemaakt, dan doe je dit eerst, en dat gaat snel en eenvoudig.
  • Stuur dan een e-mail naar anne.cocquyt@selor.be met de volgende gegevens:
    1. Vermeld duidelijk je naam, voornaam en rijksregisternummer.
    2. Geef aan of je wil deelnemen voor de certificatie voor VGT of LSFB.
    3. Zet er ook bij welk niveau je wil laten testen: B1 (elementaire kennis) of B2 (eerder voor gevorderden).
    4. Voeg een getekend exemplaar toe van het ‘Weloverwogen toestemmingsformulier'.

Inschrijven kan tot 16 mei 2014. Als je inschrijving in orde is, stuurt Selor je een bevestiging. Let op, het aantal plaatsen is beperkt, dus hoe sneller je inschrijft, hoe groter je kans.