Een sterke juridische basis is de onderbouw voor veel overheidsdiensten. Momenteel zijn verschillende van die diensten dan ook op zoek naar juristen, en vandaar dat Selor een algemene selectie organiseert. Als je hieraan deelneemt en slaagt, kom je op een lijst met laureaten terecht. Geïnteresseerde overheidsdiensten kunnen jou dan contacteren om een concrete vacature in te vullen. Je zal dan worden uitgenodigd voor een bijkomende screening.

Meer details en inschrijven

Je precieze takenpakket is afhankelijk van de dienst waar je uiteindelijk terechtkomt. Klik hier voor een algemene functieomschrijving, meer details over de procedure of om je in te schrijven. Dat is mogelijk tot en met 10 juli 2014.

Zij pleiten voor hun job

Lees hieronder de getuigenissen van enkele juristen die al aan de slag zijn bij een overheidsdienst.


LL

Laurence Leroy

“Ik bouw mee aan de overheid, kan me op intellectueel vlak ontplooien, heb verantwoordelijkheden én toch is een vlotte combinatie van beroeps- en privéleven mogelijk.”

Lees verder
   
MD

Mark Deeren

“Ik beantwoord hoofdzakelijk complexe vragen over de pensioenwetgeving. Maar ik volg ook geschillen op die voor de rechtbank behandeld worden. In zo’n geval bezorg ik de aangestelde advocaat de correcte juridische argumenten.”

Lees verder
   
MVB

Maruja Van Baelen

“Onze dienst adviseert ministers over beleidsvoorstellen en -ontwerpen. Maar we hebben ook contact met overheidsdiensten, bijvoorbeeld voor de concrete toepassing van bestaande wetgeving of voor overleg rond nieuwe regelgeving.”

Lees verder

   
ND

Nathalie Dumont

“Mijn jobinhoud is zeer gevarieerd: van deelnemen aan internationale meetings tot analyseren van vergunningsaanvragen voor postdiensten.”

Lees verder