2013 was een recordjaar voor wat betreft het aantal sollicitanten. Het aantal sollicitaties liep vorig jaar op tot 172.420, onder meer door een aantal grootschalige vacaturecampagnes, bijvoorbeeld voor calltakers en cipiers. De effecten daarvan waren ook nog voelbaar in 2014, want in de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal kandidaten die worden gescreend (en dus deelnemen aan 1 of meer selectieprocedures met 63%.

Screenen gaat om meer dan alleen rekruteren

Maar niet alleen de grote campagnes uit 2013 zorgen voor deze stijging, want Selor screent ook kandidaten voor andere doeleinden. Zo werden van de in totaal 54.348 kandidaten bijna 10.000 kandidaten gescreend in het kader van bevorderingsselecties, en legden bijna 3.000 kandidaten testen af binnen het kader van ‘eerder verworven competenties’ (wie slaagt voor deze testen, kan ook zonder het juiste diploma in aanmerking komen voor bepaalde jobs). Verder legden bijna 8.000 mensen een taaltest af, en werden 4.000 kandidaten gescreend specifiek om aan de slag te kunnen gaan in de bewakings- en beveiligingssector.

Efficiënter werken dankzij vrijstellingen

Sinds eind 2012 heeft Selor een systeem van automatische vrijstellingen ingevoerd voor kandidaten die met succes een selectietest van de module generieke screening afleggen. Nemen ze later aan een selectie voor een andere functie van hetzelfde of van een lager niveau deel, moeten ze niet meer deelnemen aan de generieke screening. Stel dat dit systeem van vrijstellingen niet bestond, dan moest de module generieke screening 53% meer worden afgelegd, dus de efficiëntiewinst is bijzonder groot.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de rapportering van Selor voor de eerste zes maanden van 2014.

Download hier het volledige rapport.