Voor statutaire federale ambtenaren die willen opklimmen naar niveau A, B of C, organiseert Selor de bevorderingsselectie. Sommige kandidaten komen in aanmerking voor een vrijstelling voor de eerste reeks testen van zo’n bevorderingsselectie. Een nieuw koninklijk besluit heeft de voorwaarden hiervoor ook versoepeld.

Wat is nieuw?

Bevordering naar niveau B of C

Vroeger kon je al een vrijstelling voor de generieke screening van bevordering naar niveau B of C krijgen als je de generieke screening voor bevordering naar niveau A al had afgelegd én als je was geslaagd voor de vier vakken die je daarna aan een hogeschool of universiteit moest volgen. Voortaan moet je voor deze vrijstelling enkel nog geslaagd zijn voor de eerste reeks van de bevorderingsselectie naar niveau A en niet langer voor de vier bijkomende proeven.

Bevordering naar niveau A

Tot 2012 verliep de procedure voor bevordering naar niveau A anders. Wanneer je als kandidaat toen slaagde voor het zogeheten brevet algemene vorming, heb je nu vrijstelling voor reeks 1 van de testen voor bevordering naar niveau A. Hiervoor moet je wel dit brevet bezorgen aan jouw P&O stafdienst.

Alle andere vrijstellingen voor de bevordering naar niveau A, B of C blijven van kracht.

Meer info

Meer details over bevorderingsselecties en vrijstellingen en de meest gestelde vragen over de bevorderingsproeven vind je hier: