De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in ons land. Vreemdelingen die hier niet kunnen of willen blijven en asielzoekers waarvan de aanvraag wordt afgewezen, verblijven tijdelijk in de verschillende opvangcentra.

Lees meer