Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel organiseert Selor sinds enkele maanden kleinschalige infosessies voor kandidaten met een handicap en/of hun jobcoaches.

Deze infosessies maken deel uit van het diversiteitsbeleid van Selor en van de campagne Handiknap!. Gelijke kansen voor sollicitanten met een beperking staan daarbij centraal.

Doel van deze infosessies is om zeer concrete informatie te geven over werken bij de overheid, en de verschillende mogelijkheden voor personen met een handicap bij de overheid bekend te maken. Daarnaast wordt er ook ruime aandacht besteed aan het beantwoorden van specifieke vragen en bezorgdheden. Op deze manier hoopt Selor de drempel te verlagen, en personen met een handicap warm te maken voor een job bij de overheid.

Selor organiseerde deze infosessies o.a. voor UCBO, AZERTIE, bij AWIPH Joblink, Jobcentrum West-Vlaanderen,… Aan bijvoorbeeld de sessie in West-Vlaanderen namen een zestigtal personen (jobcoaches en personen met een handicap) deel. 

Wat de deelnemers er van vinden

De reacties zijn beduidend positief. Wat voornamelijk geapprecieerd wordt, is de laagdrempeligheid en het aanreiken van bruikbare en praktische informatie.

Anne Vanbruystegem, bedrijfscoach Job-Link

Onze medewerkers kregen overzichtelijke info over de werking van Selor: over de selecties en de taaltesten, over de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen en de voorrangsmaatregel. Deze infosessie heeft er voor gezorgd dat onze medewerkers zich minder geïntimideerd voelen door de Selor-testen. Ook het inzicht dat je je goed kan voorbereiden op deze testen neemt een grote drempel weg.

Sofie Descamps, Jobcentrum West-Vlaanderen

Ik was verheugd om te vernemen dat een halftijdse opstart mogelijk is. Hierdoor wordt een grote groep kandidaten met een ziekte-uitkering niet meer gediscrimineerd. Ook het feit dat er meer en meer gedacht wordt aan werken in antennepunten en dat thuiswerk als troef wordt uitgespeeld zijn positieve signalen.

Geïnteresseerd?

Een overzicht met de toekomstige data voor deze sessies vind je hieronder. Wanneer er nieuwe data ingepland worden, zal je ze ook hier kunnen terugvinden:

  • 28/04 - La Lumière - Luik

Voor meer info over deze infosessies kan je terecht bij diversity@selor.be. Meer info over Diversiteit en Handiknap vind je hier.