Om als federaal ambtenaar door te groeien naar een niveau B, moet je slagen voor bevorderingsproeven. Die bestaan uit twee onderdelen: een generieke screening om jouw gedragsgerichte competenties te testen (algemeen gedeelte), en een specifieke screening om jouw meer specifieke competenties van niveau B te meten (bijzondere gedeelte).

Voortaan 2 keer per jaar generieke screening

Om het voor federale ambtenaren makkelijker te maken om hun carrière uit te stippelen, zal Selor voortaan twee keer per jaar de generieke screening voor bevordering naar niveau B organiseren. Dat zal telkens rond de maanden juni en december gebeuren. Neem je hieraan deel en slaag je, dan behaal je meteen een vrijstelling voor het leven voor de generieke screening bevordering niveau B. Dus als jouw overheidsdienst dan een specifieke screening voor bevordering naar niveau B organiseert, hoef je alleen nog maar hieraan deel te nemen.

Je kan jezelf inschrijven van 1 juni  t.e.m. 30 juni 2015

Van 1 juni tot en met 30 juni 2015 kanje je als federale ambtenaar via Mijn Selor inschrijven voor de generieke screening voor bevordering naar niveau B. Opgelet: zorg er voor dat jouw benoemingbesluit is opgeladen! Vanaf 15 juni kan je zelf de datum kiezen waarop je de testen wil afleggen. Die gaan door van 1 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015 bij Selor in Brussel.

Klaar voor de specifieke screening

Het tweede gedeelte van de bevorderingsselectie (de specifieke screening) organiseert Selor steeds op vraag van een overheidsdienst. Wanneer dat gebeurt, is het dan ook jouw P&O dienst zelf die intern zal bekendmaken dat deze specifieke screening wordt georganiseerd. Het kiezen van de datum van de test zal hiervoor ook via je “Mijn Selor” account gebeuren.

Meer info

Op de website van Selor vind je meer uitleg over de procedure, en in deze FAQ geven we alvast de antwoorden op de vaakst gestelde vragen.