Belgian Mobility Card werkt aan één en hetzelfde ticket voor alle Belgische vervoermaatschappijen (De Lijn, MIVB, TEC en NMBS). Dit eengemaakte ticket moet er komen tegen 2016. Binnenkort start Selor de selectie op voor een nieuwe General Manager om dit project in goede banen te leiden.

Erkenning voor het competentiemodel van Selor

Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor: “Dat een consortium als Belgian Mobility Card, waaraan de vier grote Belgische vervoersmaatschappijen deelnemen, op Selor rekent om een nieuwe topman te vinden, is voor ons zeer positief nieuws. De ervaring en expertise die we hebben in objectieve en wetenschappelijk onderbouwde selecties voor topmanagers bij de overheid, kunnen we gebruiken om ook topfuncties bij andere organisaties en bedrijven in te vullen. Het feit dat bijvoorbeeld Belgian Mobility een beroep doet op Selor, bewijst dat het competentiemodel dat we hiervoor hebben ontwikkeld steeds bredere erkenning krijgt en als een ‘best practice’ geldt.”

Vacature voor General Manager volgt

Het is de bedoeling om nog voor de zomer de vacature voor General Manager van Belgian Mobility Card (BMC) te lanceren, met daarin alle functiedetails. Naast het verzekeren van de dagelijkse leiding zal de hoofdopdracht bestaan uit het uitwerken van een strategie en een businessplan voor BMC, om daarna in te staan voor de implementatie. Kandidaten moeten beschikken over een masterdiploma en minimaal 10 jaar ervaring binnen de sector van ticketing of elektronische betalingen. Solliciteren zal via de website van Selor gebeuren, dat zal instaan voor het volledige selectieproces.