De FOD Financiën is een grote organisatie met ongeveer 23.000 medewerkers. Voor het grote publiek is deze dienst vooral bekend van de belastingaangiftes. Deze FOD start nu een grootschalige campagne op om ruim 300 nieuwe medewerkers aan te werven, waarvan het merendeel jobs voor Nederlandstaligen zijn.

Algemene jobs voor wie aan de slag wil bij Financiën

Voor deze jobs is geen ervaring of specifiek diploma nodig, je krijgt een vooropleiding.

  • 75 bachelors (vooral Brussel en Antwerpen): je beheert en behandelt dossiers. Hiervoor kan je grondig informatie analyseren en daar de juiste conclusies uit trekken.
  • 40 masters (vooral Brussel en Antwerpen): je controleert dossiers en neemt beslissingen. Hiervoor kan je goed verbanden leggen en beschik je over goede communicatievaardigheden.

Juristen en economisten

Ook voor deze job moet je niet over ervaring beschikken want er is steeds een vooropleiding voorzien.

  • 100 economisten (vooral Brussel en Antwerpen): je werkt actief samen in een multidisciplinair team. Je zoekt proactief naar bijkomende informatie voor meer complexe dossiers.
  • 20 juristen (vooral Brussel): je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering en formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen.

Gespecialiseerde IT-ers

Enkele topfuncties voor masters die minstens 2 of 4 jaar relevante ervaring moeten kunnen voorleggen.

  • 1 Incident Manager (Brussel): je grijpt in bij incidenten om de normale dienstverlening zo vlug mogelijk te herstellen.
  • 3 Entreprise Architects (Brussel): je vertaalt de wensen van de business in lange termijn IT-oplossingen.
  • 7 IT Service Delivery Managers A2 (Brussel): je bent verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening voor projecten van de eigen organisatie.

Solliciteren voor al deze jobs kan je tot en met 6 juli 2015. 

Handig om weten: wie solliciteert en slaagt voor de selectietesten, komt op een laureatenlijst terecht. Ben je nu niet bij de gelukkigen die een job vinden, kom je wel meteen in aanmerking als de FOD Financiën of een andere overheidsdienst later gelijkaardige vacatures heeft.

Lees de getuigenissen

Hieronder lees je alvast hoe jouw toekomstige collega’s over hun werk denken.

- Véronique Hottat

- Rik De Bo

- Jan De Clercq

- Damien De Visch