Selor gaat in de toekomst de taalvaardigheid certificeren van federale ambtenaren die evaluatiegesprekken afnemen in een andere taal dan hun moedertaal. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een Nederlandstalige teamverantwoordelijke die zo’n gesprek in het Frans voert. Selor heeft hiervoor een taaltest uitgewerkt en zocht vrijwilligers die wilden deelnemen aan een testsessie van 1 uur in augustus.

Onze oproep kreeg gehoor, want er waren meer kandidaten dan plaatsen. Daarom onze dank aan iedereen die heeft gereageerd. De geselecteerde deelnemers ontvangen na afloop een gedetailleerd feedbackrapport van de jury met een analyse van hun prestatie en een Fnac-waardebon ter waarde van 15 euro.

Hoe zit de test in elkaar?

  • Onze testpersonen kunnen in primeur deze test afleggen die later bestemd is voor evaluatoren van een evaluatiecyclus.
  • De test neemt de vorm van een rollenspel waarin iedere testpersoon de evaluator speelt, d.w.z. de teamverantwoordelijke, en dat in een realistische werkcontext. Dit rollenspel wordt gefilmd.
  • Deze test duurt ongeveer 1 uur. Eerst neemt de testpersoon kennis van een dossier over de te evalueren medewerker tijdens de voorbereidingsfase (30 minuten). Daarna gaat hij of zij dialoog aan met deze medewerker tijdens het evaluatiegesprek (20 minuten).