Bij Selor vormt je diploma een belangrijk onderdeel van je cv. Zo bepaalt het behaalde diploma vaak of je wel of niet in aanmerking komt voor een job.

Als je via Mijn Selor een online cv hebt gemaakt, kan je aangeven welk diploma je hebt via de ‘diplomaboom’, het overzicht met alle mogelijke diploma’s. Deze manier van werken en die uniformiteit maken het voor ons mogelijk om cv’s op een objectieve manier in te schatten.

Nieuwe afstudeerrichtingen

Omdat er zowel aan hogescholen als aan universiteiten de laatste jaren veel nieuwe afstudeerrichtingen bijkwamen, was een update van de diplomaboom nodig. De keuzemogelijkheid binnen ons online cv moet deze realiteit weerspiegelen.

In lijn met Europa

Daarnaast houden we in de diplomaboom voortaan alleen nog de benamingen ‘bachelor’ en ‘master’ over. Deze aanpassing kadert binnen de Bolognaverklaring die eenzelfde kader voorziet voor het hoger onderwijs in Europa. ‘Oude’ licentiaatsdiploma’s zijn nu gelinkt aan masterdiploma’s, en hetzelfde geldt voor de graduaats- en kandidaatsdiploma’s die voortaan aan bachelordiploma’s gelinkt zijn.

Automatische update

Voor iedereen die een online cv heeft in Mijn Selor en over een diploma hoger onderwijs beschikt, heeft Selor gezorgd voor een update. Wie inlogt, ontvangt meteen een bericht van deze automatische wijziging. Sommige kandidaten voor wie deze update wat complexer was, krijgen de vraag om deze aanpassing na te kijken. Selor deed alvast een voorstel voor een diploma dat gelijkwaardig is aan je originele diploma. Je kan dit nog zelf aanpassen indien nodig.