Waarom ben je geswitcht?

Voor mij gaat het om mijn tweede grote overstap. Ik heb eerst 15 jaar lesgegeven, en koos daarna voor de administratie. Weer 15 jaar later was het te zeer een routinejob geworden en dacht ik na over een functie als bemiddelaar. Echt overtuigd raakte ik nadat ik op eigen houtje een opleiding in Canada had gevolgd. Dankzij mijn overstap kan ik mij sindsdien concentreren op een thema dat mij passioneert al sinds ik 18 jaar ben: onderlinge menselijke relaties.

Welke drempel moest je overwinnen?

Ik vond het altijd moeilijk om een werkgever in te lichten dat ik liever iets ander wilde doen. Als je overstapt, weet je bovendien dat je door een aanpassingsperiode moet. Maar eerder dan iets negatiefs, vond ik dat altijd een stimulerende gedachte.

Zou je het opnieuw doen?

Ik vond het echt de moeite waard om te veranderen. Voor mij is het belangrijk om met wisselende  omgevingen en steeds verschillende mensen te kunnen kennismaken.

Waar droom je nog van?

Als bemiddelaar sta je tussen de mensen en leer je veel van onderlinge relaties. Die kennis en wijsheid geven mij het gevoel dat ik positiever in het leven sta. En dat ik zo de onderlinge banden met familie en vrienden kan versterken.

Jouw tip(s) voor wie zelf wil switchen?

Zorg ervoor dat je jouw talenten en verworven competenties maximaal kan benutten. Die aanpak biedt veel perspectieven voor een mooie toekomst.

 

 Switch _cta _nl 

Michele _carlier _web (1)   VOOR DE SWITCH NA DE SWITCH
JOB Directeur administratie hogescholen Bemiddelaar
DUUR 15 jaar 9 jaar
GROOTSTE TROEF Ik kon mij tijdens mijn werk al bijscholen tot bemiddelaar. Ik kom vaak tussen in dossiers die draaien rond werkdruk, en een waardige  oplossing vinden voor alle betrokken partijen geeft veel voldoening.
GROOTSTE UITDAGING Ik wilde de nauwgezetheid van administratieve dossiers graag inruilen voor een meer menselijk aspect. Je moet empathie tonen, maar soms ook voldoende afstand kunnen nemen om te oordelen.