Personen met een handicap moeten minstens 3% uitmaken van het totale personeelsbestand van federale overheidsdiensten. Maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 %. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten daarom inspanningen nodig. Selor zelf zet ook extra initiatieven op, waarbij de klemtoon ligt op het aantrekken van jonge, geschoolde personen met een handicap.

Nieuw: inspirerende getuigenissen van personen met een handicap

Op de website van Selor staan twee nieuwe filmpjes van personen met een handicap die getuigen over hun werk en die zo anderen willen inspireren met hun verhaal. Katrien is slechtziend en werkt bij het FAVV, Rosaline heeft een motorische handicap en is aan de slag bij de FOD Justitie.

Bekijk hier het verhaal van KatrienDownload hier de transcriptie

Ontdek hier ook het verhaal van RosalineDownload hier de transcriptie

Selor gebruikt in al zijn campagnes veel infotainment-filmpjes om kandidaten te informeren. Speciaal voor personen met een handicap is van al deze filmpjes, en van andere Selor-filmpjes (met sollicitatietips, met meer uitleg over de selectieprocedure,…) nu ook een transcriptie beschikbaar. Alle filmpjes zijn te bekijken via www.selor.be/nl/tv.

Nieuw: infosessies voor studenten

Selor gaat ook de baan op om jonge studenten met een handicap te informeren. Zo vond op 30 november in Gent een eerste infosessie plaats. Op een laagdrempelige manier is het de bedoeling om de federale overheid als werkgever voor te stellen en uit te leggen welke mogelijkheden er bestaan voor potentiële werknemers met een beperking.

Vernieuwde aangepaste testruimte in nieuwe Selor-gebouw

Selor is in 2015 verhuisd en heeft een aparte ruimte ingericht met voorzieningen die het personen met een handicap toelaten om in optimale omstandigheden deel te nemen aan de selectie- en taaltesten van Selor. Afhankelijk van de test en de handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief ...) voert Selor aanpassingen door. Enkele mogelijkheden: pc's met vergroot- of voorleessoftware, pc's met brailleleesregel of pc's met software voor dyslectici, tolk gebarentaal … Deze aanpak werkt, want uit onderzoek weten we dat de slaagpercentages voor personen met een handicap even hoog zijn als voor personen zonder handicap.

Meer info

Een overzicht van alle informatie en tools voor personen met een handicap vind je via deze link terug op de website van Selor. Met concrete vragen kan je ook terecht bij het team van Selor Diversiteit: diversity@selor.be