Word zelf jurylid voor taaltesten bij Selor

Voor alle duidelijkheid: dit is geen job op zich, maar voor jou een extra bijverdienste. Voor Selor is het een kans om haar bestaande pool van juryleden uit te breiden met nieuwe taalexperts.

Om jurylid te worden, neem je zelf eerst deel aan testen bij Selor. Als je slaagt en daarna de korte opleiding volgt, kom je in onze pool van juryleden terecht. We nodigen jou dan op geregelde tijdstippen uit om voor Selor mondelinge en schriftelijke taaltesten (Nederlands of Frans, afhankelijk van jouw taalrol) te evalueren.

Profiel

 • Je hebt een master in een richting taal- en letterkunde, letterkunde, literatuur, vertalen, tolken, taalkunde, filologie, meertalige communicatie, en dat voor het Nederlands en/of het Frans.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring als lesgever, evaluator of onderzoeker op het gebied van taalcompetenties (bijvoorbeeld als leerkracht in het officiële onderwijs of als lesgever in de privésector).
 • Heb je ook een diploma en/of ervaring met andere talen, vermeld dit dan zeker in je cv!
 • Je kan goed overweg met courante softwarepakketten.
 • Je werkt stipt, respecteert deadlines en houdt nauwgezet de administratie bij.
 • Je bent bereid om vier halve dagen extra opleiding te volgen die je wegwijs maken in de procedures die Selor hanteert om taalcompetenties te evalueren.
 • Je kan jezelf beschikbaar maken om op vooraf afgesproken dagen aanwezig te zijn bij Selor in Brussel voor mondelinge taaltesten. Schriftelijke taaltesten kan je evalueren waar je dat zelf wenst.

Aanbod

 • Je ontvangt een interessante uurvergoeding als jurylid.
 • Je hebt de kans om jezelf bij te scholen over de wetenschappelijk onderbouwde methodes van Selor om taalcompetenties te meten.
 • Je bouwt extra ervaring op in het evalueren van mondelinge en schriftelijke taalcompetenties.
 • Je kan je netwerk uitbreiden met andere juryleden. Mogelijk word je ook betrokken bij andere projecten of werkgroepen rond testinhoud of beoordelingsmethodologie.

Hoe je kandidaat stellen?

Belangrijk om weten vooraf: kies voor de Nederlandstalige procedure als je voor de taal Nederlands wil jureren. Ben je een expert in Nederlands én Frans, dan kan je ook aan beide procedures deelnemen, maar moet je wel twee maal inschrijven.

 • Om deel te nemen, heb je een persoonlijke pagina ‘Mijn Selor’ nodig. Is dat nog niet het geval, dan kan je deze hier aanmaken.
 • Daarnaast vragen we je om dit standaard-cv in te vullen en via e-mail aan de contactpersoon te bezorgen (Olivier Nevens).
 • Als je jezelf kandidaat hebt gesteld en als jouw cv voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, nodigen we je eerst uit voor pc-testen bij Selor. Deze vinden normaal gezien in november plaats. Via Mijn Selor kan je zelf een precieze datum kiezen om jouw testen bij Selor af te leggen. Deze testen bestaat uit 2 delen: een pc-test waarbij je zelf mondelinge taaltesten evalueert, en daarnaast een pc-test die nagaat of je goed met administratie overweg kan.
 • Slaag je voor beide testen en behoor je tot de beste kandidaten, dan nodigen we je uit voor het tweede gedeelte, een interview bij Selor. Hier worden jouw technische vaardigheden en jouw ervaring met taalcompetentiegericht testen geëvalueerd.
 • Als je opnieuw slaagt en daarna de opleiding volgt, maak je daarna deel uit van onze pool van juryleden en kom je in aanmerking om zelf taaltesten te evalueren voor Selor.

Belangrijke data

In grote lijnen ziet de timing er als volgt uit:

 • Tot 17 oktober kan je solliciteren.
 • Tot eind oktober analyseert Selor de ingediende cv’s.
 • Begin november worden de pc-testen afgenomen.
 • In december staan de interviews gepland.
 • Begin 2017 worden de geselecteerde juryleden dan door Selor gecontacteerd om de korte opleiding te volgen.

Denk er dus aan: de deadline om je via Mijn Selor kandidaat te stellen als jurylid voor taaltesten én om je ingevulde CV te bezorgen is 17 oktober! Alleen als je tijdig beide stappen onderneemt, kom je in aanmerking.

Voor bijkomende informatie of vragen, contacteer: olivier.nevens@selor.be.