Top Skills is een project dat bedoeld is om vrouwen te stimuleren om zich kandidaat te stellen voor managementfuncties bij de federale overheid. Hiervoor kunnen ze gratis deelnemen aan een simulatie van een deel van een managementassessment. Dat levert hen een beter inzicht op in de eigen sterktes en zo raken ze beter vertrouwd met de gangbare selectieprocedures voor topfuncties.

Ondervertegenwoordiging aanpakken

Want onderzoekscijfers tonen aan dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op managementniveau. Binnen de federale overheid is bijvoorbeeld slechts 23% van de managers een vrouw. Vrouwen twijfelen aan hun competenties en durven niet te solliciteren. “Ze onderschatten vaak hun mogelijkheden en carrièreperspectieven”, aldus Els Daems van Diversiteit bij Selor. “We kunnen gelukkig wel stellen dat we sinds de start van het project een grotere doorstroom zien van vrouwen naar managementfuncties. Uit de zeer vele positieve reacties van de al meer dan 400 vrouwen die over de jaren heen deelnamen en de acties die zij achteraf ondernemen, weten we dat dit project een succes is, en daarom blijven we het herhalen.”

Dezelfde test als bij een echte managementselectie

In de praktijk is Top Skills een simulatie van een deel van managementassessment.Zo worden de kandidates getest op een aantal competenties die eigen zijn aan de functie van manager:

 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integrerend vermogen
 • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
 • overtuigen en onderhandelen
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken

Kandidates moeten hierbij een casestudy presenteren voor een jury. Na afloop van dat gesprek krijgen ze feedback over hun sterke en te ontwikkelingspunten. Daarnaast krijgen ze ook interessante achtergrondinformatie over het ideale profiel en de vereiste eigenschappen van een federale overheidsmanager.

Wie komt in aanmerking?

Top Skills top management richt zich tot vrouwen die houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type

OF vrouwen die een functie uitoefenen van niveau A binnen de federale overheid.

EN minimum 6 jaar ervaring hebben in minstens twee van de volgende domeinen: projectbeheer, budgetbeheer en leidinggeven aan een team.

OF minstens 10 jaar professionele relevante ervaring hebben in eenzelfde activiteitendomein.

In totaal krijgen 24 Nederlandstalige kandidaten en 24 Franstalige kandidates de mogelijkheid om aan Top Skills deel te nemen. Opgelet, je motivatie speelt een belangrijke rol in de keuze.

Hoe je kandidaat stellen?

Om geldig ingeschreven te zijn, moet je:

 • in de eerste plaats voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden
 • een cv specifiek voor Top Skills zo correct en precies mogelijk invullen (er wordt geen ander of aangepast cv aanvaard). Besteed hierbij ook voldoende aandacht aan je motivatie. Dit cv kan je hier downloaden
 • dit cv ingevuld terugsturen naar topskillsNL@selor.be ten laatste op 17 oktober 2016.

Timing

De inschrijvingen gaan vanaf vandaag van start en ze lopen t.e.m. 17 oktober. De eigenlijke assessments zijn gepland voor november en vinden plaats bij Selor in Brussel op volgende data:

 • 7 november
 • 8 november
 • 9 november
 • 17 november
 • 21 november
 • 22 november

Alle kandidaten zullen in de loop van de maand oktober meer nieuws ontvangen over hun kandidatuur.

Meer info? Raadpleeg de FAQ.