Onze nieuwe campagne is opgebouwd rond 18 personen met een migratie-achtergrond. In aparte filmpjes vertellen ze kort hun verhaal en hoe ze uiteindelijk aan de slag gingen bij een federale overheidsdienst.

Argentinië, Democratische republiek Congo, Libanon, Chili, Zuid-Afrika, Marokko, Oekraïne ... onze overheid is veel diverser dan iedereen wel denkt.

Bannernewsmigration

Klik hier om alle verhalen te ontdekken, of neem een kijkje op ons YouTube-kanaal.

“Positieve rolmodellen”

“Te veel kandidaten met een migratie-achtergrond twijfelen nog over hun toekomstkansen”, zegt Els Daems van Selor. “Dankzij onze campagne met echte mensen en hun oprechte verhalen, willen we rolmodellen creëren voor wie nog met twijfels zit. Het is onze bedoeling om met deze campagne personen met een migratie-achtergrond te motiveren en te stimuleren. Want de federale overheid moet nog veel meer een weerspiegeling worden van onze diverse maatschappij.”

Ook als niet-Belg kan je ambtenaar worden

Bij het wegwerken van vooroordelen hoort ook het uit de wereld helpen van misverstanden. Zo is het voor de overgrote meerderheid van jobs geen verplichting om Belg te zijn. Bij statutaire jobs komen kandidaten uit alle landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland in aanmerking. Enkel voor jobs die verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag is de Belgische Nationaliteit verplicht. Voor contractuele jobs  zijn er geen nationaliteitsbeperkingen. Enige voorwaarde is dat kandidaten minimaal een van de beide landstalen beheersen.