Selor maakt zijn resultaten voor 2015 bekend. Daarbij springen een aantal opvallende cijfers en tendensen in het oog. Zo solliciteerden 142.773 kandidaten voor de 6018 vacatures die verschenen op Selor.be.

Verdubbeling van het aantal vacatures t.o.v. 2105

In 2016 steeg het aantal vacatures tot 6.018, een stijging van 103% in vergelijking met 2015. Deze sterke stijging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de heropleving van de rekruteringen bij de federale overheid, het aantal vacatures steeg hier met 99% tot 5.065, na de wervingsstop van 2015 waardoor de cijfers toen enorm daalden (2.541 vacatures in 2015).

142.773 kandidaten solliciteerden via Selor in 2016

Het globaal cijfer van kandidaten steeg ten opzichte van 2015 met 77% tot 142.773 kandidaten in 2016 voor alle vacatures. In totaal screende Selor 104.853 kandidaten, een stijging van 55% t.o.v. 2015. Dit betekent dat Selor hun competenties screende in het kader van alle verschillende opdrachten waarvoor het verantwoordelijk is: selecties voor statutair of contractuele jobs, selecties van de interne markt, bevorderingsselecties (interne promotie), testen georganiseerd voor de veiligheids- en bewakingssector en taaltesten. Deze cijfers bevestigen de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever, en de belangrijke rol van Selor als selectiebureau.

Andere opvallende cijfers

  • De website van Selor werd in 2016 meer dan 6.5 miljoen keer bezocht, een stijging van 24,23% ten opzichte van 2015. Het aantal unieke bezoekers steeg ook met 6%.
  • De Facebookpagina van Selor telt ondertussen meer dan 44.000 fans.
  • 39% van de vacatures waren op master-niveau.
  • De kandidaten waren hoofdzakelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Henegouwen, Luik en Oost-Vlaanderen.
  • De federale overheidsdiensten die het meest rekruteerden in 2016 waren de FOD Financiën, de FOD Justitie  en de FOD Binnenlandse Zaken. Deze drie overheidsdiensten waren samen goed voor 76% van alle vacatures bij de federale overheid.

De volledige rapportering van Selor voor het jaar 2016 kan je hier lezen.