In het regeerakkoord van 9 oktober 2014 besliste de federale regering om de functionele tweetaligheid in te voeren voor leidinggevende federale ambtenaren. Daarmee wil de regering een kwaliteitsvolle communicatie met de eigen medewerkers garanderen, wat zeker bij evaluaties van groot belang is. Het juridische kader hiervoor is nu uitgewerkt, en deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 mei 2017.

Concreet betekent dit dat sommige leidinggevende federale ambtenaren en mandaathouders bij FOD’s en POD’s hun kennis van de andere landstaal moeten bewijzen. Wie dat wenst, kan vooraf eerst een taalopleiding volgen.

Welke overheidsdiensten?

Deze nieuwe regeling geldt enkel voor de centrale diensten en uitvoeringsdiensten van de FOD’s en POD’s. Logisch gevolg is dat voor alle diensten die buiten deze regeling vallen (zoals OISZ’s, ION’s, wetenschappelijke of andere federale instellingen) het zo blijft dat alle leidinggevende ambtenaren die hun tweetaligheid officieel willen laten erkennen een certificaat artikel 12 moeten behalen.

Welke functies?

Deze nieuwe regeling geldt alleen voor de volgende leidinggevende functies binnen een tweetalige dienst (centrale diensten FOD’s & POD’s):

 • de voorzitter, de voorzitter van het directiecomité
 • de houder van een managementfunctie - 1
 • de functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie
 • voor zover deze evaluator is, de ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst
 • elke functie vastgesteld bij een specifiek koninklijk besluit
 • ambtenaren die evaluator zijn.

Ben je niet zeker of deze regeling ook voor jou geldt, contacteer dan jouw dienst P&O.

Welke taaltesten?

 • Evaluatietaak (artikel 10 bis): deze test bestaat uit een mondelinge proef voor een jury (een simulatie van een evaluatiegesprek) en een leesproef op pc.
 • Eenheid van de Rechtspraak (artikel 11 bis): deze test bestaat uit een specifieke mondelinge proef voor een jury die de kennis van de administratieve en juridische woordenschat meet. Deze bijkomende test is bestemd voor ambtenaren en mandaathouders die de eenheid van de rechtspraak binnen een dienst verzekeren.

Is een vrijstelling mogelijk?

Vrijstellingen zijn wettelijk voorzien voor wie in bezit is van het taalcertificaat artikel 7 (niveau A of B) of artikel 12.

Wat als je (niet) slaagt?

Wie slaagt voor een testmodule (bv. een leesproef of een interview) kan zich inschrijven voor een volgende testmodule. Wie niet slaagt voor een testmodule, kan na 3 maanden na de bekendmaking van zijn/haar testresultaat opnieuw deelnemen.

Leidinggevende ambtenaren die niet tijdig slagen voor artikel 10bis, verliezen hun recht om hun medewerkers in een andere taal te evalueren. Houders van mandaatfuncties die niet tijdig slagen voor artikel 11 bis en artikel 10bis, verliezen hun mandaat.

Tegen wanneer?

 • Voor mandaathouders en ambtenaren die de eenheid van de rechtspraak verzekeren en al in dienst zijn is er een overgangsfase van 30 maanden (vanaf 01/05/2017) om voor beide nieuwe testen te slagen, en in een bepaalde volgorde: eerst artikel 11 bis Eenheid van de Rechtspraak, dan artikel 10 bis Evaluatietaak.
 • Teamverantwoordelijken in dienst die medewerkers van de andere taalrol willen kunnen evalueren moeten voor het artikel 10 bis Evaluatietaak slagen om deze rol te mogen blijven vervullen, of ervan vrijgesteld zijn (omdat ze het taalcertificaat artikel 12 of 7 niveau A of 7 niveau B behaald hebben).
 • Nieuwe mandaathouders zullen ten laatste 6 maanden na aanstelling voor de testen geslaagd moeten zijn.

Hoe kan je je inschrijven?

De testen zelf vinden plaats in Brussel (WTC III). Kandidaten kunnen inschrijven en zelf en datum kiezen via deze link. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 maart 2017, een eerste reeks van testen staat gepland tussen 2 mei en 16 juni 2017.

Hoe kan je je voorbereiden?

Wie deelneemt aan deze taaltesten, heeft enkele interessante hulpmiddelen ter beschikking.

 • Individuele taalcoaching (alleen voor mandaathouders): mandaathouders die al in functie zijn, kunnen ook een beroep doen op individuele taalcoaching. Deze extra optie bestaat alleen voor mandaathouders, omdat slagen voor deze taaltesten voor hen noodzakelijk is om in functie te kunnen blijven.
 • Syllabus (voor deelnemers aan de test ‘Eenheid van de Rechtspraak’): via deze link is een syllabus beschikbaar met alle woorden en uitdrukkingen die gekend moeten zijn.

Meer info?

Klik op de links hieronder voor meer informatie: