Vanaf 1 maart maakt Selor deel uit van de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze nieuwe FOD resulteert van de samenvoeging van de FOD Personeel en Organisatie (waar Selor deel van uitmaakt), de FOD Beleid en Ondersteuning, Fedict en Empreva.

De HR-partner bij uitstek binnen de DG Rekrutering en Ontwikkeling

De creatie van de FOD Beleid en Ondersteuning ligt is een realisatie in het kader van de redesign van de federale overheid. Deze nieuwe FOD wil een optimale ondersteuning bieden aan de andere federale overheidsdiensten. In dit kader en binnen de directie-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning blijft Selor de HR-partner bij uitstek voor rekruterings- en bevorderingsselecties, taaltesten of veiligheids- en bewakingssector.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Ook al we geïntegreerd worden in de FOD BOSA, verandert voor jou als kandidaat praktisch niets : onze procedures en de manier waarop je solliciteert blijven dezelfde:

  • onze website blijft www.selor.be
  • de procedures veranderen niet: je moet nog altijd een Mijn Selor-account aanmaken als je wil deelnemen aan een selectie
  • om de testen af te leggen moet je naar de WTCIII (Simon Bolivarlaan 30 in 1000 Brussel, of bij de rekruterende dienst indien zo vermeld in de uitnodiging).

Heb je ons nieuwe logo op onze website gezien? Je zal deze voortaan tegenkomen in al de berichten van Selor.

Wil je meer weten over de FOD Beleid en Ondersteuning?

Je kan meer info terugvinden over de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning in dit persbericht.

Voor een algemeen overzicht van de activiteiten, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning, surf naar www.bosa.belgium.be.