De FOD Justitie is momenteel op zoek naar 145 penitentiair bewakingsassistenten (cipiers). Je kan onder meer aan de slag in Antwerpen, Brussel, Kempen, Oost- en West-Vlaanderen. Vanaf 31 mei kan je voor deze job solliciteren via de website van Selor.

Er zijn momenteel 145 vacatures in volgende regio’s

Let op: als je geïnteresseerd bent in verschillende regio’s moet je voor elke regio apart solliciteren. Maar je hoeft de testen natuurlijk maar één keer af te leggen.

De selectieprocedure verloopt voortaan volgens de standaardscreening

Sinds februari 2017 verloopt de selectieprocedure volgens de standaardscreening van Selor, zoals de andere statutaire en contractuele jobs bij de federale overheid.

Dit betekent dat je eerst generieke testen moet afleggen. Slaag je voor deze testen, dan leg je vervolgens de functiespecifieke testen af. Die testen zijn gericht op het gevangeniswezen.

Stap 1 : de generieke testen

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Heb je een diploma hoger secundair onderwijs? Dan leg je de generieke screeningstesten af. Die bestaan uit pc-testen die je bij Selor komt afleggen.
  • Heb je geen diploma hoger secundair onderwijs? Dan moet je eerst de testen van de instapkaart afleggen. Slaag je, dan kan je deelnemen aan de generieke screeningstesten.
  • Als federaal statutair ambtenaar, personeelslid van de Rechterlijke Orde of beroepsmilitair niveau C ben je vrijgesteld voor de generieke testen.

Stap 2: de functiespecifieke screening

Als je slaagt voor de generieke testen is de volgende stap de functiespecifieke screening. Hiervoor leg je eerst testen op pc af, daarna volgt een interview.

Ben je geslaagd, dan sta je op de laureatenlijst. Zodra er vacatures zijn binnen de door jouw gekozen regio(’s), nodigt de FOD Justitie je uit voor een verplicht medisch onderzoek. Bij positief advies, kan je beginnen aan je stage.

Meer informatie over de selectieprocedure vind je hier.

Interesse om als cipier te werken? Solliciteer tot en met 14 juni 2017

Lees de functiebeschrijving aandachtig en bekijk het filmpje. Zo heb je meteen een goed beeld van wat een job als cipier betekent. Wil je aan de slag? Solliciteer snel en kies een datum om de testen af te leggen. Dit kan tot en met 14 juni 2017.

Vergeet niet, ben je geïnteresseerd in verschillende regio’s, dan moet je voor elke regio apart solliciteren.