Voor federale statutaire ambtenaren die solliciteren voor een functie van hetzelfde niveau bij een andere federale dienst, bestaat al langer de verkorte procedure ‘interne markt’. Wie op die manier solliciteert, is vrijgesteld van de generieke screening. 

Sinds 1 mei 2017 kunnen ook personeelsleden van de Rechterlijke Orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijke stagiaires en assessoren) en beroepsmilitairen gebruikmaken van deze procedure wanneer ze solliciteren voor een functie op hetzelfde niveau bij een federale overheidsdienst. Voor de medewerkers van de Rechterlijke Orde valt de stage weg. De militairen worden voor een jaar ter beschikking gesteld van de rekruterende organisatie. Na een positieve evaluatie genieten ze van een overplaatsing.
Omgekeerd kan je als statutair federaal ambtenaar vanaf nu ook via de interne markt solliciteren voor een functie bij een dienst van de Rechterlijke Orde.

Voor welke jobs?

  • Je kan deelnemen aan de screeningsprocedures voor de jobs waar de standaardprocedurevan Selor wordt toegepast. Dan neem je deel samen met andere sollicitanten die nog geen ambtenaar zijn. Maar jij mag wel het gedeelte generieke screening overslaan.
  • Je kan deelnemen aan de screeningsprocedures die voorbehouden zijn voor de interne markt. Dan is iedere sollicitant statutair federaal ambtenaar, personeelslid van de Rechterlijke Orde of beroepsmilitair.

Welke deelnemingsvoorwaarden?

Wil je als personeelslid van de Rechterlijke Orde of als beroepsmilitair in aanmerking komen voor de procedure interne markt, dan moet je

  • ofwel benoemd zijn in het juiste niveau
  • ofwel geslaagd zijn in een specifiek gedeelte voor bevordering op het juiste niveau (enkel van toepassing voor de Rechterlijke Orde).

In deze tabel zie je per functieniveau de deelnemingsvoorwaarden samengevat.