Aanwerving van stagiairs voor de buitenlandse carrière bij de FOD Buitenlandse Zaken

In januari 2018 lanceert Selor opnieuw een selectie voor stagiairs bij de buitenlandse carrière (m/v/x) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en  Ontwikkelingssamenwerking. Kandidaten met een universitair masterdiploma die ook aan de andere deelnemingsvoorwaarden voldoen, mogen de test afleggen (KB – Statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière - PDF). De selectie wordt zowel voor de Nederlandse als de Franse taalrol georganiseerd.

De kennis van het Frans als deelnemingsvoorwaarde

Een van de deelnemingsvoorwaarden voor deze selectie is de kennis van het Frans (Niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Concreet wil dit zeggen dat, als je wil inschrijven voor deze selectie, je op het moment van de inschrijving in het bezit moet van een taalcertificaat artikel 14 tweede lid dat de kennis van het Frans aantoont.

Heb je geen taalcertificaat van Selor?

We raden je aan om nu al het nodige te doen om het taalcertificaat artikel 14 tweede lid te behalen. De taaltest omvat 3 modules (luisteren, lezen en spreken) waarvoor je twee keer bij Selor moet langsgaan.

Je kan inschrijven via je Mijn Selor-account onder ‘Mijn Taaltesten’

Je beschikt over een ander taalcertificaat van Selor?

Je kan eventueel een gedeeltelijke of volledige vrijstelling krijgen.

In dat geval raden we je aan om je online via je account ‘Mijn Selor’ in te schrijven voor de test artikel 14 tweede lid. Dan kan je zien welke vrijstellingen eventueel van toepassing zijn. Het kan zijn dat je vrijgesteld wordt voor de hele test. Dan wordt het nieuwe certificaat automatisch aangemaakt.

Meer info over de aanwerving en de kalender van de proeven volgt later

Met deze communicatie willen we potentiële kandidaten al aanraden om hun taalcertificaat voor te bereiden met het oog op de selectie.

Op eventuele vragen over de proeven van de selectie wordt niet geantwoord. Later volgt  meer info over de aanwerving en over de kalender van de verschillende proeven.